Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Synchronizing/combining bookmarks and feeds (Livemarks) on 2 machines both w/ Firefox (Win10)

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 9 προβολές
more options

I have 2 machines, both Firefox 74 and Win10. On one, there are tons of "normal" bookmarks. On the other, there are tons of feeds imported from an opml file (from another source) using the Livemarks add-on. The importation of the opml file destroyed all "normal" bookmarks on the one machine, basically except for those on the Bookmarks Toolbar. The other machine has "normal" bookmarks, but no feeds. Is there a way to combine the two, such that I have both: all my "normal" bookmarks and my feeds (via Livemarks) on both machines? I still have the opml file I used to import, as well as exported json and html files from both machines. Thanks