Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

I am getting a redirect error that it says is connected to cookies

more options

I am completely unable to view the web page for tumblr when I sign in, getting this error: "The page isn’t redirecting properly

An error occurred during a connection to www.tumblr.com.

   This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies."

I have cleared the cache, deleted cookies, cleared the site history, checked cookie permissions, and updated firefox and the error is still happening. Help!

I am completely unable to view the web page for tumblr when I sign in, getting this error: "The page isn’t redirecting properly An error occurred during a connection to www.tumblr.com. This problem can sometimes be caused by disabling or refusing to accept cookies." I have cleared the cache, deleted cookies, cleared the site history, checked cookie permissions, and updated firefox and the error is still happening. Help!

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

It could be uBlock Origin or another extension blocking cookies.

Try disabling any suspected extensions and restarting Firefox to see if that's the cause of the problem.

more options

I tried that and it didn't work, but it randomly started working again without me doing anything half an hour later so who knows

more options

Well, I'm glad that it's working for you.

Browse Safe !