Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

PR_CONNECT_RESET_ERROR

  • 11 απαντήσεις
  • 11 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 87327 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από kittyfriend

more options

Can't connect to websites

Όλες οι απαντήσεις (11)

more options

Bing search https://www.bing.com/search?q=PR_CONNECT_RESET_ERROR This simply means, that the peer or some middlebox in between (firewall) is terminating the connection.

more options

Επιλεγμένη λύση

more options

I had this issue on a website today. I had recently installed the Honey pricing app extension on Firefox. I disabled it and that solved the problem. It's the only time (so far) that I have had this problem.

more options

I am having this problem with the California EDD UI Online Unemployment site... I can not file a new claim or get into my account. I've deleted cache, looked at the certificate, tried to make an exception for the website, and nothing is working. https://uio.edd.ca.gov/UIO/Pages/Public/NewClaim/UnemploymentInsuranceApplicationIntructions.aspx is the site and "Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to uio.edd.ca.gov. PR_CONNECT_RESET_ERROR

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the website owners to inform them of this problem." is the Error. The Certificate is valid. I could not screenshot the page.
more options
more options

bononista, If you have the Honey App installed as a Firefox extension, please disable it, then try your link again.

more options

Hi, I don't have the Honey app (I don't know what that is). Thank you for pointing that out though.

more options

That resolved the problem for me and I got the same error message. If you have any other Firefox extensions maybe you should try to disable them one at time and then try your link. That's all I have to suggest. Good Luck!

more options

I am having this problem. Don't have any firewalls, or any of those security apps. The particular website worked just fine though before.

Disabled all extensions, still having the issue

Works fine in Opera though. But doesn't work in Edge/Chrome either.

Works fine on my mobile phone firefox and opera. But doesn't work on mobile chrome.

more options

Hello I have error PR_CONNECT_RESET_ERROR when post from to Tomcat with files 2Mb and more. But Chrome, Edge and IE - correctly post same files in same sizes.

My version 68.10.0esr. No extentions. Eset Endpoint Security 7.1