Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

print buttons on web pages do not work

  • 2 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 20 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από seatommyboy

more options

My job uses a print button on their web pages for certain things. When I click on the print button, nothing happens. I can print the web page use ctrl+p or selecting print from the menu, but it doesn't print the webpage correctly. The print button works fine in IE and edge, but I do not wish to use either of those browsers. Any ideas on how to ge this to work? I must add, my work has relied on IE for years but now that IE is going away, they are redesigning the web pages to work with other browsers. So, I think it is quite possible that this is an issue with their web sites.

My job uses a print button on their web pages for certain things. When I click on the print button, nothing happens. I can print the web page use ctrl+p or selecting print from the menu, but it doesn't print the webpage correctly. The print button works fine in IE and edge, but I do not wish to use either of those browsers. Any ideas on how to ge this to work? I must add, my work has relied on IE for years but now that IE is going away, they are redesigning the web pages to work with other browsers. So, I think it is quite possible that this is an issue with their web sites.

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

You can check the Web Console for possible related messages.

You can right-click and select "Inspect Element" to open the builtin Inspector with this element selected to see if Firefox at least sees this button and whether there is an onclick handler attached to it or an event label appended.

more options

Unfortunately, I'm not fully sure what you're talking about for the handler, but this si what I see when I use the Inspect Element <input type="button" value="Print Page Click Here" class="initial2" onclick="javascript:document.execCommand('print',false,null);" id="btnPrintPage" name="btnPrintPage"> At the end of that is a button that says event, when I click it: function onclick(event) {

 javascript: document.execCommand('print', false, null);

}

There is also a web address in the event part, but I don't think I can share that site here.