Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

can't get this website to do what it is supposed to: https://www.mousehuntgame.com/

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

ever since about 5 or 6 updates back the https://www.mousehuntgame.com/ site does not work for me, on any of my computers. I have uninstalled, done a fresh install, gone through all the trouble shooting steps, nothing. it will log on, save my login information but beyond that nothing. I have updated all plugins it asks for.

I included a screenshot showing what always happens.

ever since about 5 or 6 updates back the https://www.mousehuntgame.com/ site does not work for me, on any of my computers. I have uninstalled, done a fresh install, gone through all the trouble shooting steps, nothing. it will log on, save my login information but beyond that nothing. I have updated all plugins it asks for. I included a screenshot showing what always happens.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

I disabled the hardware acceleration and cleared cookies and web info and yes this did fix it! thank you so much! Not sure which step fixed it but will leave the acceleration turned off for now.

Thank you guys/gals for all you do. ♥

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

If there is still a problem, Start Firefox in Safe Mode {web link} by holding down the <Shift> (Mac=Options) key, and then starting Firefox.

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Did this help?

While you are in safe mode;

Try disabling graphics hardware acceleration in Firefox. Since this feature was added to Firefox it has gradually improved but there are still a few glitches.

How to disable Hardware Acceleration {web link}

more options

Επιλεγμένη λύση

I disabled the hardware acceleration and cleared cookies and web info and yes this did fix it! thank you so much! Not sure which step fixed it but will leave the acceleration turned off for now.

Thank you guys/gals for all you do. ♥

more options

This is usually a problem with the cookies and possibly corrupted content i the disk cache. In this case it doesn't sound like a problem with hardware acceleration. Problems with hardware acceleration usually manifest on web pages as a visual distortion. In your case content isn't loaded properly.