Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Update Destroyed My Top Sites

  • 1 απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 8 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I haven't been able to find the answer to this. The latest update (72.0.2 64 bit for Mac) destroyed my Top Sites. I have 3 rows X 8 (24 icons). It updated, and they were all changed, with about half missing, and filled in with other sites. I took the time to replace them as they were, but the next time I started FF they were gone again. I've disable any plugins that might have caused it (I haven't added any in a long time). How can I retrieve my original Top Sites the next time this happens? Also, why is this happening? Thanks. --john

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Changes made manually on the about:newtab page are stored in prefs that you can find on the about:config page.

  • browser.newtabpage.pinned => websites pinned to a tile
  • browser.newtabpage.blocked => websites removed by clicking the X (Dismiss) button in a tile

If you do not keep the tile customization on the Firefox Home page then it is possible that there is a problem with the preferences.


Also make sure Firefox is installed properly.

Open the Firefox Disk Image file and drag the Firefox application to the Applications folder on your hard drive. You shouldn't double-click the Firefox application to run it from the Disk Image, but instead drag it out of the DMG folder.