Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

new container menu will not activate

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 8 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Using 74.0a1 (2020-01-29) (64-bit) I can't get the open new contaner menu to pop up. This has happened for several days now. I can only create a container tab by creating a new global tab then right clicking on it and choosing 'Reopen in Container'

Επιλεγμένη λύση

Note that you can right-click instead of a long left click to open the container context menu. On about:preferences#containers you can set whether to open this container menu always with a left-click if you use it a lot, but if you only use container occasionally then using the right-click menu might be a better choice.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Yes, they've changed something in this function recently. See https://bugzil.la/1606265 . It looks like now it's a left click (under the preference).

more options

Επιλεγμένη λύση

Note that you can right-click instead of a long left click to open the container context menu. On about:preferences#containers you can set whether to open this container menu always with a left-click if you use it a lot, but if you only use container occasionally then using the right-click menu might be a better choice.

more options

It looks that they will re-add the long press. See:

  • Bug 1613250 - Add long press for new container tab menu back while retaining right click