Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Cant load outlook login screen - only change this morning added facebook container

  • 6 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 44 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

Logged in happily to outlook today , now cant - only change was i added facebook container - but didnt stop straight away - have tried safe mode and refreshed firefox - still cant - but I can still log in in explorer and edge ...

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

Had you tried disabling Facebook Container, then going to the login page? (I don't know why the container would interfere, but you never know.)

- You might try clearing your cookies and cached data. Library button on the toolbar → History → Clear Recent History → select Everything for Time range to clear, and tick all the boxes.

Note that this will also remove any saved site preferences and auto-logins until you have gone back to sites once and logged in or set any site preferences which a site may have.

- You might also try with a new profile: Type about:profiles in the address bar, and Enter. Click Create a New Profile Give it a name. Do not "choose folder" Click Finish Scroll to the new profile Click Launch Profile in new Browser Close the original browser window

more options

Thankyou - tried both - now its behaving - cant see why though ... anyway Ill save your advice in case it does it again .. :)

more options

Hello,

I am glad to hear that your problem has been resolved. If you haven't already, please select the answer that solves the problem. This will help other users with similar problems find the solution.

Thank you for contacting Mozilla Support.

more options

Same problem, cant access outlook from Firefox. No changes recently, used as my default browser. Software up to date. Attempting to login, page doesn't open...this is the link I receive to a blank page.

https://outlook.live.com/mail/0/#nlp=1&cobrandid=ab0455a0-8d03-46b9-b18b-df2f57b9e44c

more options

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop

more options

Hi wndyg62, where does the process fail? For example:

(A) Click a link to Outlook consumer site (hotmail/live/outlook.com addresses)

https://outlook.live.com/mail/

(B) Redirected to the login screen

(C) After login, redirected back to the mail box

(D) Mailbox loads

If the mailbox doesn't load after redirect, does it help to click the link under (A) again?