Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Can connect 2 websites like email, Twitter, LinkedIn, but others eg Facebook & Google Search... "Secure Connection Failed An error occurred....."

  • 9 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 105 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από RADHESHYAMSOLANKI1987

more options

This is one of the notices i receive: Secure Connection Failed

An error occurred during a connection to www.facebook.com. PR_CONNECT_RESET_ERROR

   The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.
   Please contact the web site owners to inform them of this problem.

A similar message comes up when i try to use my friend Google. LOL The problems began this morning even though i haven't added new software or changed any settings. Please help. Thanks.

This is one of the notices i receive: Secure Connection Failed An error occurred during a connection to www.facebook.com. PR_CONNECT_RESET_ERROR The page you are trying to view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified. Please contact the web site owners to inform them of this problem. A similar message comes up when i try to use my friend Google. LOL The problems began this morning even though i haven't added new software or changed any settings. Please help. Thanks.

Επιλεγμένη λύση

Whatever he did fixed all my problems.

I went to a neighbour's this morning tried my tablet through her modem/wifi connection. My problems disappeared so i connected to all the websites which had been previously unattainable.

I called Telus, my service provider, and once i got to their technician on the phone, he went through my description of the problems and my attempts to fix them. He then went off the phone to do his own thing by remote with my modem/wifi.

Whatever he did fixed all my problems.

My advice to anyone experiencing similar blockages is to not forget that one possibility is that your modem/wifi is causing the problem. Cheers.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options
more options

Thanks for the help. I'm going to run Google Chrome to see if i have the same problem. I'm using Norton Internet. If the problem persists i'll check out the resources you posted. Cheers.

more options

Fred. Everything i've tried hasn't worked. The problems came up on my Windows 8.1 desktop, but i discovered that my android tablet also can't connect with the same warning messages.

The only common element is that they go through the same Telus wifi system and connection.

I've also discovered that when it does connect, there's a line warning at the top of each page which tells me to log in to the network, when i'm already logged in.

I'm going to go to Telus next.

more options

Thanks, luck is what i need. And i had some since for some unknown reason, checking out my music websites (https) which wouldn't connect all day, they suddenly connected. Other websites still won't connect.

Next to Telus my internet/wireless provider since one article i managed to access suggested that possibility.

more options

Επιλεγμένη λύση

Whatever he did fixed all my problems.

I went to a neighbour's this morning tried my tablet through her modem/wifi connection. My problems disappeared so i connected to all the websites which had been previously unattainable.

I called Telus, my service provider, and once i got to their technician on the phone, he went through my description of the problems and my attempts to fix them. He then went off the phone to do his own thing by remote with my modem/wifi.

Whatever he did fixed all my problems.

My advice to anyone experiencing similar blockages is to not forget that one possibility is that your modem/wifi is causing the problem. Cheers.

more options

That was very good work. Well Done.

more options

Thanks. The info here and elsewhere helped, so Telus' Diniel's expertise could put it all together.

more options

view cannot be shown because the authenticity of the received data could not be verified.

  Please contact the web site owners to inform them of this problem.