Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Request for Explanation of Font sizes

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 12 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από RobertJ

more options

Hello

Is there some documentation to explain what the font size options mean?

I apologize but I havent studied fonts, I just use the one I feel most comfortable with.

Generally, for me, the font size is too small. And the Adv. page is confusing.

How does the minimum font size relate to the proportional or monospace sizes?

The proportional has serif, sans-serif. The the next 2 opts are serif and sans-serif. Are they related? Because I can set serif to sans-serif and sans-serif to serif.

Att. my settings

thanks agander

Επιλεγμένη λύση

Hi agander, These folks can explain it better than I can:

What is the difference between a fixed font and a proportional font? https://pc.net/helpcenter/answers/fixed_fonts_vs_proportional_fonts

And, for reference:

Change the fonts and colors websites use

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi agander, These folks can explain it better than I can:

What is the difference between a fixed font and a proportional font? https://pc.net/helpcenter/answers/fixed_fonts_vs_proportional_fonts

And, for reference:

Change the fonts and colors websites use