Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Keep getting logged out

  • 6 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 27 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από McCoy

more options

Firefox for Mac logs me out every time I sleep my computer. I have went to history in settings and unchecked cache and cookies but it still logs me out. It is working fine on my pc but just wont work on Mac.

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

mthendersonjr said

. . . and unchecked cache and cookies

Type about:preferences#privacy<enter> in the address bar. The button next to History, select Use Custom Settings.

Turn off Always Use Private Browsing Mode Turn on Remember My Browsing And Download History At the bottom of the page, turn on Clear History When Firefox Closes. At the far right, press the Settings button. Turn on ONLY Cache and Form And Search History leaving the others off.

more options

I have did all of that like 3 times and it still does not work.

more options

Anyone else have any ideas would be very helpful, Thanks

more options

Are your account credentials saved in the password manager?

more options

What account is this about ?

Is this about a Firefox Account (e.g. for Sync) or about an account on a web page ?

more options