Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

FF 72. After the last update, the active tab began to go beyond the tab bar.

 • 8 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 32 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από booya

more options

I have a screenshot.

I saw the question and it seemed to me similar, but there is a lot of code and I don’t know what exactly is needed in my case - https://support.mozilla.org/ru/questions/1274416#answer-1279083

In my userChrome.css I use only this:


#navigator-toolbox {
 display: flex;
 flex-direction: column;
}

#titlebar {
 order: 2;
}

to move tabs to bottom.

Συνημμένα στιγμιότυπα

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

Επιλεγμένη λύση

Try to combine your previous code with code that sets the height to elements for the Tab bar.

/* titlebar container (menu and tabs) on bottom */
#navigator-toolbox {
 display: flex;
 flex-direction: column;
}

#titlebar {
 order: 2;
}

/* tabs height */
*|*:root {
 --tab-toolbar-navbar-overlap: 0px; /* fix for full screen mode */
 --tab-min-height: 25px;
}

#tabbrowser-tabs,
#tabbrowser-tabs > .tabbrowser-arrowscrollbox,
.tabbrowser-tabs[positionpinnedtabs] > .tabbrowser-tab[pinned] {
 min-height: var(--tab-min-height) !important;
 max-height: var(--tab-min-height) !important;
}

#TabsToolbar {
 height: var(--tab-min-height) !important;
 margin-bottom: 1px !important;
 box-shadow: ThreeDShadow 0 -1px inset, -moz-dialog 0 1px !important; /* omit */
 background-color: var(--toolbar-bgcolor) !important;
 color: var(--toolbar-color) !important;
}
Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (8)

more options

Does it look right if you remove the code you posted above from userChrome.css ?

more options

Unfortunately not, then the tabs will be above the address bar. And I want them to be below, as it is now, but so that the active tab will be within the panel, like it was before update.

more options

After the last update, it began to crawl beyond the borders even more :(

more options

You can try the code I posted in this thread:

more options

Does it make a difference if you enable the title bar or try other density settings in the Customize window ?

Is the code you posted above the only code you use in userChrome.css for the tab bar or do you have other code that sets a height to tab bar ?

more options

If I turn on the Title Bar it gets better (screenshot). If I use your code, then everything looks fine, but only if the Title Bar is enabled (screenshot).

I couldn’t use the additional tabs-on-bottom.css file - if I add entries with regards to the tabs, it seems like this does not work. Also I tried to swap some lines to change the order of processing, but that didn't seem to help.

Contents of my userChrome.css:

#menu_pocket, #menu_pocketSeparator, #panelMenu_pocket, #BMB_pocket, -#BMB_pocketSeparator { display:none !important; }
-#context-savelinktopocket, #context-pocket { display:none!important; }

-#context-back image,
-#context-forward image,
-#context-reload image,
-#context-stop image,
-#context-bookmarkpage image,
-#context-navigation,
-#context-sep-navigation {
  display:none !important;
}

/* TABS: height */
:root {
 --tab-toolbar-navbar-overlap: 0px !important; /* fix for full screen mode */
 --tab-min-height: 25px !important;
}
:root #tabbrowser-tabs {
 --tab-min-height: 25px !important;
}
#TabsToolbar {height: var(--tab-min-height) !important;}

#navigator-toolbox {
 display: flex;
 flex-direction: column;
}

#titlebar {
 order: 2;
}

#tabbrowser-tabs {
 --tab-min-height: 18px !important;
 margin-left: 0px !important;
 height: 15px !important;
}

:root[uidensity=compact] #urlbar,
:root[uidensity=compact] .searchbar-textbox {
 font-size: 11px !important;
 min-height: 20px !important;
}

:root[uidensity=compact] #identity-box {
 max-height: 20px;
}

:root[uidensity=compact] #nav-bar .toolbarbutton-1 {
 padding: 0px !important;
}

/* Compatibility with auto-hide.css */
:root[uidensity=compact] #navigator-toolbox {
 --nav-bar-height: 20px !important;
}

#nav-bar {
 border-top: 0 !important;
}

toolbar#TabsToolbar
{
  -moz-appearance: none !important;
  background-color: #535556 !important;
}

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

more options

Επιλεγμένη λύση

Try to combine your previous code with code that sets the height to elements for the Tab bar.

/* titlebar container (menu and tabs) on bottom */
#navigator-toolbox {
 display: flex;
 flex-direction: column;
}

#titlebar {
 order: 2;
}

/* tabs height */
*|*:root {
 --tab-toolbar-navbar-overlap: 0px; /* fix for full screen mode */
 --tab-min-height: 25px;
}

#tabbrowser-tabs,
#tabbrowser-tabs > .tabbrowser-arrowscrollbox,
.tabbrowser-tabs[positionpinnedtabs] > .tabbrowser-tab[pinned] {
 min-height: var(--tab-min-height) !important;
 max-height: var(--tab-min-height) !important;
}

#TabsToolbar {
 height: var(--tab-min-height) !important;
 margin-bottom: 1px !important;
 box-shadow: ThreeDShadow 0 -1px inset, -moz-dialog 0 1px !important; /* omit */
 background-color: var(--toolbar-bgcolor) !important;
 color: var(--toolbar-color) !important;
}