Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Αυτό το νήμα έκλεισε και αρχειοθετήθηκε. Παρακαλούμε κάντε νέα ερώτηση αν χρειάζεστε βοήθεια.

bookmark all tabs of all open windows

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 2654 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I would like to make a bookmark file with all the tabs in all the open windows, organised by window. The final goal is to be able to open all Firefox windows with all their respective tabs in another browser, like Vivaldi; alternatively, to time stamp various such bookmark files, and open all the window with all their tabs I had open in Firefox, say, 8 months ago. Please have a look at the screenshot attached: it seems that the menu button Bookmarks → Bookmarks All Tabs makes bookmarks only of the tabs of the upper-most window. Thank you for any help.

I would like to make a bookmark file with all the tabs in all the open windows, organised by window. The final goal is to be able to open all Firefox windows with all their respective tabs in another browser, like Vivaldi; alternatively, to time stamp various such bookmark files, and open all the window with all their tabs I had open in Firefox, say, 8 months ago. Please have a look at the screenshot attached: it seems that the menu button Bookmarks → Bookmarks All Tabs makes bookmarks only of the tabs of the upper-most window. Thank you for any help.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

In Firefox you would normally use a sessionstore file to have a list of all open tabs and windows.

You can use this tool to extract links from a sessionstore file.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

In Firefox you would normally use a sessionstore file to have a list of all open tabs and windows.

You can use this tool to extract links from a sessionstore file.

more options

" To bookmark all open tabs at once: Right-click on any of the tabs, choose Select All Tabs from the context menu, then right-click on any tab and select Bookmark Tabs…. Give the new bookmarks folder a name and choose which folder to store it in. Click Add Bookmarks to finish.

   You can also use the keyboard shortcut Ctrl + Shift + D to bookmark all open tabs. 

"

This is noted on this help page.......

https://support.mozilla.org/en-US/kb/bookmarks-firefox

more options

^: note that the OP want to bookmark tabs in all windows and what you describe is only for the current window and thus needs to be repeated for all other windows.

(locking due to the age of the thread)