Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Text displays incorrectly

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 4 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Using FF on desktop running Linux Mint Mate 19.2. Text on websites has begun to display incorrectly, as seen in screenshot of what is supposed to be Arial. Letter strokes vary between thin and bold in no apparent pattern. Also, font size is now extremely small. Screen resolution is unchanged at 1440 x 900 which is native resolution. Something has happened in the last day or two- what did I do to make this happen?

Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Is this with all websites/pages, some, a few?

Type about:preferences#content<enter> in the address bar. Across from fonts and colors, press the Advanced button. On the bottom, turn on Allow Web Sites To Choose Their Own.

Fonts Information - Detected via Flash http://browserspy.dk/fonts-flash.php?detail=1

more options

Hold down the <Shift> key and reload the page.

more options

You may have accidentally zoomed web page(s). Reset the page zoom on pages that cause problems.

  • View -> Zoom -> Reset (Ctrl+0/Command+0 (zero))

Does it look any better if you zoom in the page to make the text larger ?