Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Sync problems

  • 8 απαντήσεις
  • 3 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 652 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Bassel Taljo

more options

I have account, where i have passwords/logins, bookmarks, etc. Some days ago i as usual reinstalled my Windows, installed Firefox, and tried to Sync. Sync was done, i pressed Sync on Account button, and nothing happens. Then i tried to see my pass/logins there: about:logins , but there is empty. And my bookmarks doesn't show.

How can a get back my logins, passwords, bookmarks, plugins?

I have account, where i have passwords/logins, bookmarks, etc. Some days ago i as usual reinstalled my Windows, installed Firefox, and tried to Sync. Sync was done, i pressed Sync on Account button, and nothing happens. Then i tried to see my pass/logins there: about:logins , but there is empty. And my bookmarks doesn't show. How can a get back my logins, passwords, bookmarks, plugins?

Επιλεγμένη λύση

Ok, gonna switch to Chrome, close it.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (8)

more options

Hi

I understand that Firefox Sync did not connect to your mobile device on this occasion, but hopefully I should be able to help you force a Sync event to take place.

Assuming you have connected the same Sync account on both your mobile and desktop copies of Firefox:

In Firefox on your mobile device:

  1. Go into the Settings menu and select Firefox Account.
  2. Tap on Synchronise now.

This will “force” a synchronisation of the data that is on the local device storage.

more options

Ok, i have Firefox, Lockwise on Android, i get Sync on Firefox, but i still dont have my data

more options

If you do not see your bookmarks and logins on any of the devices (Lockwise for passwords) that show in the list then it looks that this data is lost.

Note that best is to update your personal data locally and not rely on Sync as Sync isn't designed to be used as backup.

more options

So sad. I have manually save my passwords, and it helps me, but i have like 50-70 bookmarks, and i really need them. I used Sync a lot of time, and it helps me to easy save my data before and after reinstall OS. There is no way to restore my bookmarks somehow?

more options

I found where sync logs are located. There is many logs starts with "error", so there is last log created tonight. Maybe this helps you somehow

https://pastebin.com/vWc1kssM

more options

Επιλεγμένη λύση

Ok, gonna switch to Chrome, close it.

more options

I have now the same issue and Firefox has nowhere a normal support of contact... I'm already tired with finding a solution with this problem.... I have a lot important data with this sync option from Firefox. It worked great before but after reinstallation of my os this time it has error synchronisation.

more options

I have same problem but no answer from the support switching to opera or chrome is better BTW I had opera accout 3 years ago I found everything I need there by their sync goodbye FFF