Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

URL to Saved Logins Manager

  • 21 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 55 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

The URL I used to use to get to password manager chrome://passwordmgrcontent/passwordManager.xul no longer works. Is there a similar URL that can be used in FF 66?

(I know that in later versions of FF there is a hamburger menu item for this)


A little bit more info:

Just tried it on FF69 Windows and it does work, but it does not work on FF66 Mac (which is where I need to use it). Not sure if it is the FF version or the OS

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη JackPollack

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

What issues do you have in Firefox 67 and later with that website ?

Does using autoconfig.cfg also has this issue, because I haven't noticed issues when using these affected releases and I set some telemetry related prefs via this file (I do not lock them, but set a default value) ?

/* [DATAREPORTING] */
lockPref("datareporting.sessions.current.main", 0);
lockPref("datareporting.sessions.currentIndex", 0);

defaultPref("datareporting.healthreport.service.enabled", false);
defaultPref("datareporting.healthreport.uploadEnabled", false); //policy: DisableTelemetry
defaultPref("datareporting.policy.dataSubmissionEnabled", false); //policy: DisableTelemetry

/* [TELEMETRY] */
defaultPref("toolkit.telemetry.archive.enabled", false);
defaultPref("toolkit.telemetry.rejected", true);
defaultPref("toolkit.telemetry.server", "");

defaultPref("toolkit.telemetry.unified", false);
defaultPref("toolkit.telemetry.unifiedIsOptIn", false);
  1. 1
  2. 2