Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Crash after using FUS (Fast User Switch)

  • 7 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 17 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

A recent upgrade introduced a regression for me: FF crashes as soon as I use FUS to switch to another user account or even to the login screen.

This is on Mac OS X 10.9.5 (old but stable and I need to stick to it until further notice), I have an external screen which is also the main screen (has the menubar).

I haven't yet figured out how to get access to the stack backtraces (before or after submitting) but it looks like FF is trying to access some resource that gets invalidated when FUS triggers. It's the only application I've ever seen that cannot survive a FUS trip...

Can anyone reproduce this?

Επιλεγμένη λύση

Product Firefox Release Channel aurora Version 72.0b8 Build ID 20191218033533 (2019-12-18) Buildhub data OS OS X 10.9 OS Version 10.9.5 13F1911

bp-03306de8-77dd-4484-807c-9f58c0191220 Signature: __psynch_cvwait | mozilla::ipc::MessageChannel::Send | mozilla::layers::PCompositorBridgeChild::SendFlushRendering +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-c926a02a-433d-427c-8d77-b662e0191220 bp-6ee3d150-7da5-4d8b-b023-41f5b0191219 bp-733f9251-1e0b-40bf-a9ba-78ffb0191219 bp-8c556d2e-4114-44ae-bd87-745ae0191219

Signature: libc++abi.dylib@0x39057

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

more options

You can try to disable hardware acceleration in Firefox.

Close and restart Firefox after modifying the setting for changes to take effect.

You can check if there is an update for your graphics display driver and check for hardware acceleration related issues.

more options

I'll try to see what Intel has to say about new drivers for an older Mac OS version; I don't think there were ever system drivers that didn't come as part of an OS upgrade.

BTW, this is a MPB 8.1 from mid 2011, with a 2.7Ghz i7 and its embedded HD3000 GPU.

If turning off hardware acceleration does solve the problem but makes browsing noticeably slower I'll probably roll back to the latest version from before the regression that I can find in my TimeMachine backups. Would be a pity though, one reason I switched to FF was its continued support for OS X 10.9 ...

I'll get the report numbers when I get back to my Mac.

more options

bp-03306de8-77dd-4484-807c-9f58c0191220 20191220 11:59 bp-c926a02a-433d-427c-8d77-b662e0191220 20191220 11:52 bp-6ee3d150-7da5-4d8b-b023-41f5b0191219 20191219 14:25 bp-733f9251-1e0b-40bf-a9ba-78ffb0191219 20191219 14:21 bp-8c556d2e-4114-44ae-bd87-745ae0191219 20191219 14:18 bp-bcb9b42b-7ac1-49dc-846b-ef40d0191218 20191219 00:33

Note that the 1st, most recent one is for a possibly related issue: drop-down style dialog sheets remaining blank and FF getting stuck in a deadloop or endless wait with the telltale rainbow wheel of death.

Report bp-c926a02a-433d-427c-8d77-b662e0191220 suggests that the regression is https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1602813 . Was the fix included in the latest upgrade that I just installed?

more options

Separate Security Issue: Update your Flash Player or remove it using these links; Uninstall Flash Player | Windows {web link} Uninstall Flash Player | Mac {web link}

Note: Windows users should download the ActiveX for Internet Explorer. and the plugin for Plugin-based browsers (like Firefox).

Note: Windows 8 and Windows 10 have built-in flash players and Adobe will cause a conflict. Install the plugin only. Not the ActiveX.

Flash Player Version 32.0.0.207

https://get.adobe.com/flashplayer/ Direct link scans current system and browser Note: Other software is offered in the download. <Windows Only>

https://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/ Step 1: Select Operating System Step 2: Select A Version (Firefox, Win IE . . . .) Note: Other software is offered in the download. <Windows Only> +++++++++++++++++++ See if there are updates for your graphics drivers https://support.mozilla.org/en-US/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration

more options

Επιλεγμένη λύση

Product Firefox Release Channel aurora Version 72.0b8 Build ID 20191218033533 (2019-12-18) Buildhub data OS OS X 10.9 OS Version 10.9.5 13F1911

bp-03306de8-77dd-4484-807c-9f58c0191220 Signature: __psynch_cvwait | mozilla::ipc::MessageChannel::Send | mozilla::layers::PCompositorBridgeChild::SendFlushRendering +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-c926a02a-433d-427c-8d77-b662e0191220 bp-6ee3d150-7da5-4d8b-b023-41f5b0191219 bp-733f9251-1e0b-40bf-a9ba-78ffb0191219 bp-8c556d2e-4114-44ae-bd87-745ae0191219

Signature: libc++abi.dylib@0x39057

more options

Sorry but I don't know Macs well.