Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Screenshot options disappeared after update to Firefox 71

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 291 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από PaulD

more options

I just updated to Firefox 71 and the screenshot option disappeared from the page and mouse right click menus. How can I fix this? thanks

I just updated to Firefox 71 and the screenshot option disappeared from the page and mouse right click menus. How can I fix this? thanks

Επιλεγμένη λύση

**Update for Firefox version 88 and above:**

How to take a screenshot has changed. Please see the Take screenshots in Firefox article to learn how to add the "Take a screenshot" button to your Firefox toolbar. If the Screenshot button is missing from the Customize panel and especially if Take Screenshot is missing from the right-click context menu, see the original solution below.


Hi PaulD, it hasn't been removed, so hmm. Could you start here:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box above the list, type or paste screens and pause while the list is filtered

(3) If the extensions.screenshots.disabled preference is bolded and shows a value of true, double-click it to restore the default value of false (or click the arrow at the right end of the row)

If that was already set to false, could you double-click it twice (set true, then set false).

If problems continue:

Could you check whether it is active on the Troubleshooting Information page? Either:

  • "3-bar" menu button > "?" Help > Troubleshooting Information
  • (menu bar) Help > Troubleshooting Information
  • type or paste about:support in the address bar and press Enter

Scroll down past "Application Basics" to "Firefox Features". Is Firefox Screenshots listed here?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

**Update for Firefox version 88 and above:**

How to take a screenshot has changed. Please see the Take screenshots in Firefox article to learn how to add the "Take a screenshot" button to your Firefox toolbar. If the Screenshot button is missing from the Customize panel and especially if Take Screenshot is missing from the right-click context menu, see the original solution below.


Hi PaulD, it hasn't been removed, so hmm. Could you start here:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box above the list, type or paste screens and pause while the list is filtered

(3) If the extensions.screenshots.disabled preference is bolded and shows a value of true, double-click it to restore the default value of false (or click the arrow at the right end of the row)

If that was already set to false, could you double-click it twice (set true, then set false).

If problems continue:

Could you check whether it is active on the Troubleshooting Information page? Either:

  • "3-bar" menu button > "?" Help > Troubleshooting Information
  • (menu bar) Help > Troubleshooting Information
  • type or paste about:support in the address bar and press Enter

Scroll down past "Application Basics" to "Firefox Features". Is Firefox Screenshots listed here?

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη AliceWyman