Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I need help separating website passwords.

  • 15 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 488 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

Please see the screenshot attached. Before the latest update, I was able to have a separate list of passwords for each site. Now I'm seeing "From this website" and then the other website. I only want to see the passwords associated with each site, not cross referenced. Is there any tool or setting to separate them?

Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

Could you experiment with the following setting and see whether it is the reason for the change:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box above the list, type or paste signon and pause while the list is filtered

(3) Double-click the signon.includeOtherSubdomainsInLookup preference to switch the value from true to false

Was that it?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (15)

more options

Επιλεγμένη λύση

Could you experiment with the following setting and see whether it is the reason for the change:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box above the list, type or paste signon and pause while the list is filtered

(3) Double-click the signon.includeOtherSubdomainsInLookup preference to switch the value from true to false

Was that it?

more options

It's because they are both for the same domain name. The difference is that one is for a specific subdomain and the other is for the main domain.

You can easily exclude subdomains from the drop-down list by setting the signon.includeOtherSubdomainsInLookup to false using the Configuration Editor for Firefox (about:config page).

Hope this helps.

NOTE: You may need to restart Firefox for the changes to take effect.
more options

Thank you both! Worked great!

more options

Oooh this is good to find. I have quite a number of subdomains under one domain and it has gotten nuts after that update.

It would be really great if this could apply to only certain subdomains. E.g. list of domains to show logins for subdomains. If that's done, it should be able to be chosen whether that list applies to showing or hiding. That is, choose whether it's a whitelist or blacklist domains to show logins for other subdomains within it.

more options

nfrench said

It would be really great if this could apply to only certain subdomains. E.g. list of domains to show logins for subdomains. If that's done, it should be able to be chosen whether that list applies to showing or hiding. That is, choose whether it's a whitelist or blacklist domains to show logins for other subdomains within it.

The people who answer questions here, for the most part, are other Firefox users volunteering their time (like me), not Mozilla employees or Firefox developers.

If you want to leave feedback for Firefox developers, you can go to the Firefox Help menu and select Submit Feedback... or use this link. Your feedback gets collected by a team of people who read it and gather data about the most common issues.

more options

Note that you have a link to open the Password Manager at the bottom of the drop-down list to inspect all your passwords.

more options
If you want to leave feedback for Firefox developers, you can go to the Firefox Help menu and select Submit Feedback... or use this link. Your feedback gets collected by a team of people who read it and gather data about the most common issues.

Thank you for the link, this is good info. I will use it instead of the direct feedback feature, which is blocked for some reason on my overly restrictive network.

Cheers!

more options

I have tried this. Closed my browser and rebooted the computer and this is still an issue for me on subfolders and subdomains on websites I need to edit. And when I type in what I know to be the correct password on these sites, it's telling me it's incorrect. How can I fix this? I am getting a list of potential user ids on sites that clearly should not even be associated with them.

more options

thecre8tivediva said

I am getting a list of potential user ids on sites that clearly should not even be associated with them.

Does the suggestion list look like this -- the key icon indicates a saved login:

If the suggestions do not have a key, they probably are form history entries. If you need to clear form history entries, see: Control whether Firefox automatically fills in forms.

more options

Yes it does and some sites have 5 or 6 of those and they shouldn't be associated with those sites at all.

more options

Hi thecre8tivediva, so instead of saying From this website, they mention other subdomains on the same host? By that I mean:

This website: www.example.com

Other website: dev.example.com

To turn off the other websites, see the solution to this thread.

If the problem is that you have multiple unrelated websites on the same host, Firefox's built-in password manager doesn't distinguish those. If you need to restrict the list based on the path following the host name, you should consider using a third party password manager instead.

more options

Sorry I didn't mention this but I did that. I set that to "false". Closed the browser and rebooted the computer and it's still happening.

more options

thecre8tivediva said

Sorry I didn't mention this but I did that. I set that to "false". Closed the browser and rebooted the computer and it's still happening.

Well, let's clear up exactly what is happening.

After the settings change, you should no longer see different host names on the drop-down. They should all say "From this website". Is that part working?

Now you also mentioned:

thecre8tivediva said

this is still an issue for me on subfolders and subdomains on websites I need to edit.

If they are subfolders like:

  • www.example.com/alice
  • www.example.com/bob

you will see both because the host name is the same.

If they are subdomains like:

  • www.example.com
  • dev.example.com

then the setting change should limit the drop-down to showing the matching host name.

more options

It's giving me users in the dropdown that never existed in any of these websites.

more options

thecre8tivediva said

It's giving me users in the dropdown that never existed in any of these websites.

Hmm, no idea how that happened. Can you delete those logins? See: Edit or delete a login in Firefox Lockwise on desktop. If so, do they come back?