Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

1Password extension inoperative with 72.0b1

  • 5 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 57 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από koberg

more options

Extension appears in toolbar and extensions detail window, but clicking on the icon does nothing. New since latest beta installed.

Επιλεγμένη λύση

Does right clicking on the icon also not work? It's completely unresponsive? Just need a little more detail. I installed the 1password extension for 72.01b and it works on my end.

Have you tried removing and reinstalling? You should be able to log back in and restore all your saved passwords without losing your data if you do this.

Let me know what happens.

Thanks.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Επιλεγμένη λύση

Does right clicking on the icon also not work? It's completely unresponsive? Just need a little more detail. I installed the 1password extension for 72.01b and it works on my end.

Have you tried removing and reinstalling? You should be able to log back in and restore all your saved passwords without losing your data if you do this.

Let me know what happens.

Thanks.

more options

Did you check the Browser Console for messages related to this extension ?

more options

Console shows errors, copied to belows, but none is identified as specifically 1Password.

[Exception... "Component returned failure code: 0x80040111 (NS_ERROR_NOT_AVAILABLE) [nsIContentSniffer.getMIMETypeFromContent]" nsresult: "0x80040111 (NS_ERROR_NOT_AVAILABLE)" location: "JS frame :: resource:///modules/FaviconLoader.jsm :: onStopRequest :: line 277" data: no] FaviconLoader.jsm:277:24 [Exception... "Component returned failure code: 0x80070057 (NS_ERROR_ILLEGAL_VALUE) [nsIDOMWindowUtils.addSheet]" nsresult: "0x80070057 (NS_ERROR_ILLEGAL_VALUE)" location: "JS frame :: resource://gre/modules/ExtensionCommon.jsm :: runSafeSyncWithoutClone :: line 75" data: no] ExtensionCommon.jsm:75:12 Unchecked lastError value: Error: Promised response from onMessage listener went out of scope Browser.js:3 Promise resolved after context unloaded 6 content.index.js:583 NS_NOINTERFACE: Component returned failure code: 0x80004002 (NS_NOINTERFACE) [nsIWebProgress.DOMWindow] WebNavigationContent.js:271 Unchecked lastError value: Error: Could not establish connection. Receiving end does not exist. background.index.js:1806 Unchecked lastError value: Error: Could not establish connection. Receiving end does not exist. background.index.js:1806 LoginRecipes: getRecipes: falling back to a synchronous message for: https://support.mozilla.org LoginRecipes.jsm:265:9

more options

evhenry:

Right clicking the icon in the topmost window bar shows a menu of three items - preferences, open 1Password (it IS open), and quit completely. I attempted to remove and replace, but Firefox blocks this effort after removal and before the download.

more options

The 1Password tech support group suggested special logging software. Review of that log revealed some remnants of old versions of 1Password were buried deep within a library. After removing them and rebooting the machine, all is well.