Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Can't log on to my online banking with United Community Bank Inc.

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από RobertJ

more options

I can get into the main site but not into checkfreeweb.com. It keeps telling me Problem loading page.

I have contacted bank they say its browser. I tried three browsers none are working.

Επιλεγμένη λύση

Still won't sign in like it used to. Just started havin problem within past week. You have changed something or they have.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Hi marshas9, I find [ checkfreeweb. com ] is a bad link.

See if this one helps: http://www.checkfree.com/cda/corp/L5.jsp?layoutId=50039&contentId=341

more options

Επιλεγμένη λύση

Still won't sign in like it used to. Just started havin problem within past week. You have changed something or they have.

more options

Nothing has changed in Firefox since the .1 update released Oct. 31. Unless an extension has something to do with it, which I doubt, I would venture that they may have updated their site.

Try Clearing Cookies & Site Data for only that site:

1. Navigate to the site. 2. Click on the padlock icon at the left end of the address bar. 3. At the bottom select Clear Cookies and Site Data...

If the page does not refresh automatically, click the Reload icon on your toolbar.

That should renew the cookies & site data and help with some consistency logging in.