Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Malware?

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 26 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από K12144

more options

I was browsing as normal when I navigated to a site I have been to many times and that I consider reputable (Etsy) and the browser immediately went to a screen that said something about how Firefox had done updates in the background and I needed to click a button to "Restart Firefox." Obviously this looked fishy to me and I didn't click; instead I killed Firefox via the command line and then restarted it. When I did, one of my windows didn't look right (I had two windows open, each with several tabs)-- the tab bar at the top just cut off halfway through one of the tabs instead of me being able to scroll over. In addition, right after I was playing a game on my computer and part of the game board froze. Now everything seems normal. Is it possible I managed to end up with some malware even though I didn't click on the link? Has anyone seen this particular scam before?

Thank you!

Επιλεγμένη λύση

Hi @K12144,

I, like you, would assume that you would not have received malware from Etsy itself, however if you're not running an ad-blocking type of extension you could have gotten malware maliciously through an ad which Etsy itself has a lower amount of control over concerning its content. If when you were told to restart your browser it looked like this one then it was probably legit and you killing firefox just caused some code mismatches which threw some errors somewhere, giving you the issue you experienced. Hope that helps!

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi @K12144,

I, like you, would assume that you would not have received malware from Etsy itself, however if you're not running an ad-blocking type of extension you could have gotten malware maliciously through an ad which Etsy itself has a lower amount of control over concerning its content. If when you were told to restart your browser it looked like this one then it was probably legit and you killing firefox just caused some code mismatches which threw some errors somewhere, giving you the issue you experienced. Hope that helps!

more options

That was the one! I'm running an ad blocker, but not something like NoScript or anything, so I wasn't sure. Thanks! It looked somewhat legitimate, but seemed strange.