Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

History won't delete

  • 11 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 304 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I have tried clearing history in all ways possible via "clear recent history", I have tried using ccleaner, and I have tried using the computers disk cleanup however nothing will delete the history.

Επιλεγμένη λύση

[v57+] Places Maintenance is built into Firefox.

Type about:support<enter> in the address bar.

You will find Places Database near the bottom. Press the Verify Integrity button.

When done, copy and post the results here.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (11)

more options

Επιλεγμένη λύση

[v57+] Places Maintenance is built into Firefox.

Type about:support<enter> in the address bar.

You will find Places Database near the bottom. Press the Verify Integrity button.

When done, copy and post the results here.

more options

Task: checkIntegrity - Unable to check places.sqlite integrity: Error: Error(s) encountered during statement execution: > Task: invalidateCaches - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: checkCoherence - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: expire - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: originFrecencyStats - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: vacuum - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: stats - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: _refreshUI - The task queue was cleared by an error in another task.

more options

If you use Sync then best is to disconnect Sync temporarily during troubleshooting.

In case errors are reported with "Verify Integrity" close and restart Firefox and retry.

If "Verify Integrity" cannot repair places.sqlite, rename/remove all places.sqlite and favicons.sqlite files in the Firefox profile folder. Firefox will rebuild places.sqlite and restore the bookmarks from a recent JSON backup in the bookmarkbackups folder.

  • keep a backup copy of places.sqlite in case a new places.sqlite database has to be created

See also:

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

more options

It didn't restore bookmarks it just made the damn folders. i even made a back-up and it did nothing is there a way to restore my bookmarks

more options

http://kb.mozillazine.org/Unable_to_process_the_backup_file_-_Firefox

jscher2000 has a tool on his website to extract out your bookmarks and save them to an HTML-format bookmark export file. If you want to try it, here is the page:

https://www.jeffersonscher.com/res/bookbackreader.html

To open the bookmarkbackups folder in Finder, use the "Open in Finder" button in the first table on the Troubleshooting Information page, and double-click into bookmarkbackups where you should see several dated files. From there you can drag and drop onto the conversion tool.

To import the HTML file, see the steps in this article: Import Bookmarks from an HTML file.

more options

right but they're already gone so how would i do that

more options

Okay I figured it out I just had to move the two things I deleted to erase the history onto the desktop and then back into the firefox folder to replace the other ones in there and it brought my bookmarks back.

more options

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

more options

Want to edit history by multi selecting sights and delete. Can I get the old tool bar with new version???

more options

ken_watts55 Please go to the top of any support.mozilla.org web page and use the Get Community Support link: https://support.mozilla.org/en-US/questions/new

Select the product for what the problem is (Firefox or whatever). Now select the category for the problem. At the bottom is Other.

Describe the problem in brief (one line). Then press <enter>. The website will display any prior posts that might help you. If nothing on the list can help, at the bottom press the button; None Of These Solve My Problem.

Now enter all the relative information on the problem. At the bottom of this, you can Add Images.

Under this is Troubleshooting Information. Please press the Share Data button. This will let us look at your system details. No Personal Information Is Collected.

more options

@ ken_watts55

What do you mean with old toolbar?

You can select and delete multiple items in the History Manager (Library; Show All History). You select multiple items in the usual way:

  • select individual items by holding down the control key and left-clicking an entry.
  • select the first item and then hold the Shift key and left-click the last item to select all items in this range.

You can also do this in the history sidebar. Make sure to click at the far left to prevent opening the link.