Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

how do i get out of the beta program? don't even know how i got signed up for it

  • 12 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 53 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από soneyeac

more options

i need advice getting unsubcribed from the beta test program. i keep receiving beta firefox updates n i don't wanna keep receiving them. thanks

Επιλεγμένη λύση

Hi, try downloading the latest Release version from https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release Note that under 'Which browser would you like to download?' - Make sure that 'Firefox' is selected. Your existing version should be overwritten by the new (Release) one.

If your question is resolved by this or another answer, please help other users by marking the best reply as Solved. Thank you!

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (12)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi, try downloading the latest Release version from https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release Note that under 'Which browser would you like to download?' - Make sure that 'Firefox' is selected. Your existing version should be overwritten by the new (Release) one.

If your question is resolved by this or another answer, please help other users by marking the best reply as Solved. Thank you!

more options

soneyeac said

how do i get out of the beta program? don't even know how i got signed up for it

You do not subscribe or sign up for anything to use the Beta channel builds of Firefox.

Wherever you downloaded Firefox from the Firefox setup .exe likely had a b# on end of version. The # being the beta build number of that version. The current Beta for example is 71.0b8

A Firefox version on Release channel would never update to a build on the separate Beta channel.

more options

Thanks. It solved it. I had a beta version installed. That's y I was automatically signed up for the beta tests

more options

Thanks for the info. It helped. Prob solved.

more options

When I followed the instructions for installing the latest released version of Firefox, I was not able to install it over the beta version. I do not want to create a new profile. How do I install the latest released "over the beta version" without creating a new profile?

more options

Firefox will normally prevent you to downgrade a profile as this can cause to issues when newer Firefox versions have updated various files and setting to new schemes.

You can use the -allow-downgrade command line switch to override this.

more options

Thank you for your response, but I fear you attribute much more technical sophistication than I possess. You told me "use the -allow-downgrade command line switch to override this." I followed the link but remain ignorant as to the steps I must take to remove myself from the beta channel. Sorry to be so high maintenance, but could/would someone be patient enough to guide me through the steps to accomplish removal beta channel?

more options

James said

soneyeac said
how do i get out of the beta program? don't even know how i got signed up for it

You do not subscribe or sign up for anything to use the Beta channel builds of Firefox.

Wherever you downloaded Firefox from the Firefox setup .exe likely had a b# on end of version. The # being the beta build number of that version. The current Beta for example is 71.0b8

A Firefox version on Release channel would never update to a build on the separate Beta channel.

more options

dougkeeling said

Thank you for your response, but I fear you attribute much more technical sophistication than I possess. You told me "use the -allow-downgrade command line switch to override this." I followed the link but remain ignorant as to the steps I must take to remove myself from the beta channel. Sorry to be so high maintenance, but could/would someone be patient enough to guide me through the steps to accomplish removal beta channel?

I am not a computer person and do not know what is going on with my computer but it is a ROYAL PAIN IN THE -- and how do i get back to something that i can use to log in with out a lot 2 or 3 security herdles //////?????. help. please

more options

Would like to use my computer but a program comes on the wants me to do things I do not know what they want and it is a TOTAL PAIN IN THE --- .Get me back to where I can log on PLEASE.

more options

Edward Russell said

Would like to use my computer but a program comes on the wants me to do things I do not know what they want and it is a TOTAL PAIN IN THE --- .Get me back to where I can log on PLEASE.
more options

What I did was, I uninstalled the beta version I had completely and reinstalled the latest non-beta version. It's also known as Firefox Standard release. The latest version right now is 73.0.1. Hope that helps