Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Subdirectories in /home/username/ are not showing up

 • 5 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 31 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

uname -a Linux fir.nuclix 4.19.0-parrot4-28t-amd64 #1 SMP Parrot 4.19.28-2parrot4.28t (2019-04-18) x86_64 GNU/Linux

Note: ParrotOS is based on Debian 9.

Firefox ESR 60.6.1esr (64 bit)

MATE 1.20.5

When I try to browse for a file to upload, or browse for a place to download a file, my /home/username/ directory only shows standard directories like: Desktop, Downloads, Pictures, etc.

I have other subdirectories in my home file, but they do not show up. They used to, but not anymore.

This is not a permissions or ownership issue. The other subdirectories have the same permissions and ownership. Also I have tried changing permissions to 777, nothing works.

Επιλεγμένη λύση

I solved the problem. It was something called "firejail" that was install on my system by default.

I did an

 1. apt remove firejail --purge

And that seemed to fix it.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

/root is a standard first-tier directory in the root directory (as are /bin, /boot, /dev, /etc, /home, /mnt, /sbin and /usr). The root directory is the top level directory on any Unix-like operating system, i.e., the directory that contains all other directories and their subdirectories.

more options

Note that the OP didn't mention the root level, but is talking about its user home directory (/home/<user>/ or ~/).

All standard system directories in the user home directory are hidden directory that start with a '.'. You can probably toggle hidden files via the right-click context menu if there isn't a menu button present.

more options

The subdirectories that are not showing up are not hidden.

/home/userdirectory

 /Books/
 /Desktop/
 /Documents/
 /Downloads/
 /Dropbox/
 /Music/
 /Pictures/
 /Videos/

Of those: "Books" and "Dropbox" are not showing up. The subdirectories are not hidden. The permissions and ownership are the same as the others. But no matter what I do, they do not show up.

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη walterbyrd

more options

Επιλεγμένη λύση

I solved the problem. It was something called "firejail" that was install on my system by default.

I did an

 1. apt remove firejail --purge

And that seemed to fix it.

more options

Firejail is a sandbox application, so it looks that custom directories that you created aren't white listed and may have to be added to the list of allowed paths.