Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Websites say only "reset" when I go to them. How to I fix this???

  • 6 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 15 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Senali Madawala

more options

Whenever I go to a website, it says "reset" and that's all it says. Any help pls?

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

Can you provide the URL for that website?

more options

Hello,

In order to better assist you with your issue please provide us with a screenshot. If you need help to create a screenshot, please see How do I create a screenshot of my problem?

Once you've done this, attach the saved screenshot file to your forum post by clicking the Browse... button below the Post your reply box. This will help us to visualize the problem.

Thank you!

more options

TyDraniu said

Can you provide the URL for that website?

Uhhh well it's a lot of websites, such as discord, and a lot of game websites. That's pretty much all I want to use on that computer.

more options

FredMcD said

Hello, In order to better assist you with your issue please provide us with a screenshot. If you need help to create a screenshot, please see How do I create a screenshot of my problem? Once you've done this, attach the saved screenshot file to your forum post by clicking the Browse... button below the Post your reply box. This will help us to visualize the problem. Thank you!

Ok I'll do that within the next ten days. Sorry, family stuff, so I can't do it immediately.

more options

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


One issue that seems more common lately is Firefox's Tracking Protection feature. When it is blocking content in a page, a shield icon will appear at the left end of the address bar next to the padlock icon. This article has more info on managing this feature: Tracking Protection {web link}

https://support.mozilla.org/en-US/kb/what-happened-tracking-protection?redirectlocale=en-US&redirectslug=tracking-protection

https://support.mozilla.org/en-US/kb/content-blocking

more options

Fixes for Windows Operating Systems

Fix 1: Setup Maximum Transmission Unit Fix 2: Reset IP Address Fix 3: Clear the Browsers Cache Fix 4: By Netsh Winsock Reset Command Fix 5: Disable Proxy


Fix for Android Devices

Open your internet browser which you are using (default Chrome) and go to its Settings.

Now, choose Show Advanced Settings.

From the Network section, select Change Proxy Settings.

Beneath the Local Area Network (LAN) settings, click on the LAN settings.

At last, uncheck automatically detect settings and Use a proxy server for your LAN.

Now, make sure that the error is fixed or not. To do this, open the internet browser and try to access the websites.

For more info- http://www.pcerror-fix.com/solved-fix-err_connection_reset-error-windows-10-mac-android