Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Update option is checked but FF will no automatically update and keeps asking to download newer version.

  • 4 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 40 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από topocalc

more options

Using 68.0.2 in Debian 9.4 Stretch. Originally FF 68.0.2 was installed in my Downloads directory but I moved it to /opt and is still working fine. Since the release of version 69 it has been pestering me asking for an update, even that the automatic update option is checked on. Downloaded 69.0 and again moved to it to /opt. Renamed the 68.0.2 from firefox to firefox 68 and tried to run 69 but it will not respond. Any ideas on how to solve this issue? Thanks.

Επιλεγμένη λύση

If you run a Firefox version installed in '/opt' then you won't be able to update this version as a regular user

If you install Firefox in '/opt' that you can update Firefox if you start Firefox as root via a 'sudo' command to have write permission for '/opt'.

You can find the full version of the current Firefox release (69.0.1) in all languages and all operating systems here:

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Did you get your Firefox from Mozilla or the Linux Distro?

more options

Thanks for your interest. I got FF directly from Mozilla. My first version was 66 and automatically updated twice.

more options

Επιλεγμένη λύση

If you run a Firefox version installed in '/opt' then you won't be able to update this version as a regular user

If you install Firefox in '/opt' that you can update Firefox if you start Firefox as root via a 'sudo' command to have write permission for '/opt'.

You can find the full version of the current Firefox release (69.0.1) in all languages and all operating systems here:

more options

Thanks for the tip cor-el. My purpose in moving FF to /opt was saving space in my home directory. Wrong move! Cause of all unnecessary complications. Latest version now installed in /home and works fine. The older versions in /opt were deleted.