Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Need help on reducing bookmarks line spacing

 • 7 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 1109 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από needhamscott

more options

Hi,

First of all, I would like to say that I am a Firefox user since 2007 (since we are in 2019, that's 12 years). I like it and I thank all the Firefox people that worked on it.

However, about two weeks ago I have updated my system from Debian 8 to Debian 10; and with it came a new version of Firefox.

And I don't like the way this new Firefox version looks: - it's ugly - it has out of proportion line spacing in the bookmarks - it has out of proportion line spacing in the Preferences menus - it is much less visual appealing than previous versions

Nevertheless, under the hood, I don't doubt that it is more advanced and better.

I just think it's a wrong move from the people leading Firefox at the moment. Maybe they believe they have to follow the (stupid) trend that many other software houses are following: - non intuitive icons - poor use of colors - exagerated simplifying in icons design - minimalistic screen organization - menus with less options, forcing the users to edit configuration files

All this leads to the user having to "try and guess", trying to discover how things work. 20 or 10 years ago, the softwares weren't so advanced, but they were more organized and with better menus. Today, if seems the need is to build something beautiful. But that beauty soon loses it charm after 5 minutes of interaction.

This is the sensation I get from interacting with Firefox nowadays. And it extends to the support forum, with lack of tast in the design, colors, etc. Too many steps back, in my opinion.

Using Firefox now is not as good an experience like it was some years ago. We need something that works, that has good menus, that we like to see. And not being forced to like something that others think it's the present trend. Firefox is used for the internet, so it needs to be a very good tool. Stop fooling around with it, please.

Also, when I try to solve this problem using themes, I'm stumped because I find some many themes. But the problem is that they are poor quality themes. Much quantity, but poor quality. And the search function, is horrible to say the least.

Besides, I don't understand that Firefox now calls themes to simply adding an image to the menu bar. Is that really a theme? Is this really a good service? I don't think so. I think this is dumb. And steers users away.

I don't care for flowers or manga characters in my menu bar. I just want well designed folder icons and line spacing that makes sense.

Why doesn't Firefox gives the user the choice of using the previous themes? Aren't we in 2019? Something like: Menu - Tools - Themes: - Firefox 55 theme - Firefox 56 theme - Firefox 57 theme [..] - Firefox xx theme

Can you imagine how many hours are you wasting from your millions of users that use Firefox to work and would benefit of something like this?

================================================

Having said this, now I present my goal with this post: I would like to know: - how can I reduce bookmarks line spacing?

I use Firefox to work everyday. I need it to be functional. I have thousands of bookmarks and I have organized them so they fit my screen.

Right now, I am losing much time scrolling up and down within my bookmark folders, because this new version of Firefox has a bigger line spacing than the version I used before.

Please see the attached picture.

Thank you.

Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

A lot has been done to make Firefox faster and more responsive with the Quantum releases. One change is from colored PNG images to gray style SVG images. It is possible to color these SVG images with code in userChrome.css. The userChrome.css can also be used to adjust the spacing in menus and for other changes in the Firefox user interface. It is not possible to use older themes in current Firefox releases because some CSS selectors change with every release.

See:

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (7)

more options

First of all,I want to say, I'm a new contributor, English is not my native language, and secondly, some aspects of Firefox really need to be improved, which is what I want to say (I don't like his home page either, you can go to the Chinese version to see http://i.firefoxchina.cn/).

       Sir, this is a hyperlink edit address, I hope you can provide you here with the improved features you want, and if necessary, you can go to GitHub for feedback.
       Finally, thank you for using
more options

Επιλεγμένη λύση

A lot has been done to make Firefox faster and more responsive with the Quantum releases. One change is from colored PNG images to gray style SVG images. It is possible to color these SVG images with code in userChrome.css. The userChrome.css can also be used to adjust the spacing in menus and for other changes in the Firefox user interface. It is not possible to use older themes in current Firefox releases because some CSS selectors change with every release.

See:

more options

Thank you user "cor-el", your answer pointed me to the right solution. After following the links you submitted, I read them and googled a bit more and came across this post, also from this forum, that presented me the code that solves my problem. The post is this: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1183976 The short solution was to create a folder "chrome" inside my Firefox profile. Then create inside it a file named "userChrome.css" and paste the code in the end of the mentioned post, by user "SolomonE". Here is the code in case someone finds it usefull. Just change "margin-top: 0px !important;" to increase by some pixels to fine tune it to your liking. Thank you also to Firefox people that make this great browser. Maybe I was a bit harsh in my initial post. Sorry for that. Regards

/chrome/userChrome.css:

@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul");

/* Bookmarks sidebar: */ 
#bookmarks-view {
 font-size: 10pt !important;
 padding: 9px !important;
 margin-top: 0px !important;
 margin-bottom: 0px !important;
}
#bookmarks-view treechildren::-moz-tree-row {
 min-height: 12px !important;
 margin-top: 0px !important;
 margin-bottom: 0px !important;
}

/* Bookmarks from main menu: */
#bookmarksMenuPopup menu,
#bookmarksMenuPopup menuitem {
 font-size: 10pt !important; 
 min-height: 16px !important;
 max-height: 16px !important;
 margin-top: 0px !important;
 margin-bottom: 0px !important;
}

/* Bookmarks Toolbar: */
#PersonalToolbar {
 font-size: 10pt !important;
 margin-bottom: 3px !important;
} 
#PersonalToolbar menu,
#PersonalToolbar menuitem {
 font-size: 10pt !important;
 min-height: 16px !important;
 max-height: 16px !important;
 margin-top: 0px !important;
 margin-bottom: 0px !important;
}
more options

I have done all of this in previous versions of FF, and now in FF 70 and it doesn't work in 70.

more options

In Firefox 69 and later you need to set this pref to true on the about:config page to enable userChrome.css and userContent.css in the chrome folder.

more options

TY. You are a god among mere men.