Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Ctrl + Arrow doesn't move to next special character, (slash, dot...)

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 10 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Mateo Arboleda

more options

I am used to user Ctrl + Arrow to move in a text, a search bar, etc with Ctrl + Right/Left, and this works with words, or some characters, such as slash or dot (/ .), but in firefox this only works for the words, that is, the space character. I want to be able to move to the next character of those, because for example in an URL like this

https://support.mozilla.org/en-US/questions/new/desktop/

If i use Ctrl + Right/Left, it moves to the end or start of the URL, not the the specific slash, and I would like that behavior.

Επιλεγμένη λύση

Hi Mateo, on Windows the cursor stops just after the / in a URL. Could you check/experiment with the following setting:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button promising to be careful or accepting the risk.

(2) In the search box above the list, type or paste word_ and pause while the list is filtered

(3) If the layout.word_select.stop_at_punctuation preference is set to false, double-click it to toggle the value to true

There is also a preference related to underscores.

Any improvement?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi Mateo, on Windows the cursor stops just after the / in a URL. Could you check/experiment with the following setting:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button promising to be careful or accepting the risk.

(2) In the search box above the list, type or paste word_ and pause while the list is filtered

(3) If the layout.word_select.stop_at_punctuation preference is set to false, double-click it to toggle the value to true

There is also a preference related to underscores.

Any improvement?

more options

That's exactly what I wanted, thanks.