Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I recently downloaded a fitness website but cannot register with for a login...nothing happens when I click their link to signup

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 18 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

l I downloaded echelonfit.com website. I clicked the login link to signup with a user and password, but nothing happens after entering the email account (my google email/gmail) and password, I click 'signup', but nothing happens to indicate the data has been received. I spoke with a contact person for their website and they suggested deleting my browsing history and clearing my cache. I did clear my browsing history, and I believe my cache, but not my cookies, but it has not made a difference. Help?

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


One issue that seems more common lately is Firefox's Content Blocking. When it is blocking content in a page, a shield icon will appear at the left end of the address bar next to the padlock icon. This article has more info on managing this feature:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/content-blocking