Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Patch doesn't work. Updated firefox doesn't load.

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

Popup persists but update will not load. Message says Patch to load does not work.

Επιλεγμένη λύση

Hi danwiltrout, if the built-in updater isn't working, you may need to download and run the full Firefox installer.

However, I should start from this article:

Update Firefox to the latest release

Is that what leads to an error?

You could try removing the downloaded update files and see whether Firefox can do better on the next try. Here's where you do this:

Type or paste the following in the Windows 7 Start menu search box and then press Enter:

%LOCALAPPDATA%\Mozilla\updates

That should launch a file browser (Windows Explorer) in the following hidden folder:

C:\Users\your_username\AppData\Local\Mozilla\updates

I'm pretty sure this is where Firefox stages the next update and if you remove the contents here, Firefox should download the update fresh the next time you check for updates.

Does that work?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi danwiltrout, if the built-in updater isn't working, you may need to download and run the full Firefox installer.

However, I should start from this article:

Update Firefox to the latest release

Is that what leads to an error?

You could try removing the downloaded update files and see whether Firefox can do better on the next try. Here's where you do this:

Type or paste the following in the Windows 7 Start menu search box and then press Enter:

%LOCALAPPDATA%\Mozilla\updates

That should launch a file browser (Windows Explorer) in the following hidden folder:

C:\Users\your_username\AppData\Local\Mozilla\updates

I'm pretty sure this is where Firefox stages the next update and if you remove the contents here, Firefox should download the update fresh the next time you check for updates.

Does that work?