Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How do I recover login data from another device?

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 8 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από alicethedreamer

more options

After an update of Firefox, I lost all my login data on my computer. I noticed that there is a corrupt login file (logins.json.corrupt) but it is 0 bytes, empty. I have my login data on my phone, I stopped sync so that I don't lose that. How do I recover login data from connected (android) device? I could not find if I can retrieve login file from android device or not, I believe it is only accessible through the app.

After an update of Firefox, I lost all my login data on my computer. I noticed that there is a corrupt login file (logins.json.corrupt) but it is 0 bytes, empty. I have my login data on my phone, I stopped sync so that I don't lose that. How do I recover login data from connected (android) device? I could not find if I can retrieve login file from android device or not, I believe it is only accessible through the app.

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

If you have sync, and there is a problem anywhere, Shut Down Sync Immediately On All Devices to prevent the problem from spreading. Once the problem is fixed, perform the same repair on all computers/profiles before using sync again.


The simple way: Can you Copy the password files from the cell to the computer?

logins.json and key3.db [v58+]key4.db : These are the password files. Copy Both ! to your Firefox profile, overwriting the current.

more options

Thanks for the reply. I already stopped sync. I cannot access those files in my android device, they are not accessible. Now I have no login data on my computer, and I want to recover that data from my android phone. Shall I create a new account on my android and connect it on my computer? Would that work?

more options

This is what you are going to do. 1) Close the current sync account.

2) Using your cell, create a new account. Leave the browser open for a while so the data gets synced.

3) Once you are sure the servers have the data, have the computer log into the new sync.

4 Cross your fingers, your toes, your eyes . . . .

more options

I followed the steps you described and created an account on android device and then linked it to firefox on computer. The login data doesn't sync, it remains in the device but is not synced with the computer. So it's a sync problem and I don't know how to resolve this.