Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox has removed Video Download Helper and add-ons manager doesn't allow me to re-install it (message "download failure" when download OK from elswhere)

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 32 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

A few days ago, I noticed that the Video Download Helper button was removed. Using the add-ons manager I tried to re-install it unsuccessfully The message is "Échec du téléchargement. Veuillez vérifier votre connexion" (download failure. Please check your connection). I checked my connection which is perfect ; downloads from other sites are running correctly I tried to download other download helper modules. The only possible one is "Video Downloader professional" which is not easy to use compared to Video Download Helper. Is there a solution to re-install it ?

Επιλεγμένη λύση

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version?cache=no Did you update Firefox to the latest version 66.0.4 May 5, 2019 Fixes add-on certificate issue. 66.0.5 May 7, 2019 Further improvements to re-enable web extensions


or if you can't update; https://support.mozilla.org/en-US/questions/1258165#answer-1218833 fixed the issue for my v54.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Επιλεγμένη λύση

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version?cache=no Did you update Firefox to the latest version 66.0.4 May 5, 2019 Fixes add-on certificate issue. 66.0.5 May 7, 2019 Further improvements to re-enable web extensions


or if you can't update; https://support.mozilla.org/en-US/questions/1258165#answer-1218833 fixed the issue for my v54.

more options

Hi Fred, Thanks a lot for your advice The automatic FF version update did not propose the 66.0.5 version, but after updating manually using your link, everything is OK now.

more options

Glad to help. Safe Surfing.