Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Can't find "Page Actions" drop-down list

  • 5 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 11 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από McCoy

more options

On this page: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1247768 , responder states, "You can find items like "Take a Screenshot" and the bookmarks star in the "Page actions" drop-down list (3-dot icon at the right end of the location/address bar). You can right-click an item in the "Page actions" drop-down list to add its button to the location/address bar for easy access." However, when I click on the three dots at the end of the address bar, I see no "Page Actions" drop-down list.

On this page: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1247768 , responder states, "You can find items like "Take a Screenshot" and the bookmarks star in the "Page actions" drop-down list (3-dot icon at the right end of the location/address bar). You can right-click an item in the "Page actions" drop-down list to add its button to the location/address bar for easy access." However, when I click on the three dots at the end of the address bar, I see no "Page Actions" drop-down list.

Επιλεγμένη λύση

ForAQuarter said

I just don't understand how any of those would get me to putting the star back in the address bar.

Ahh, that is what you want to do - apparantly the star is missing (next to those three dots) ....

Well, I don't use/have a mouse, but have you tried what cor-el says in that thread :

"You can right-click an item in the "Page actions" drop-down list to add its button to the location/address bar for easy access. " ?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

ForAQuarter said

However, when I click on the three dots at the end of the address bar, I see no "Page Actions" drop-down list.

Hello ForAQuarter,

When you click on those three dots you won't see the words "Page Actions", but you should see items like "Bookmark this Page", "Copy Link", "Email Link", "Send Tab to Device", "Share" .....

If you don't see these items, then what do you see when you click on those dots  ?

more options

I DO see

  Bookmark this page
  Copy Link
  E-mail Link
  Send Tab to Device
  Share
  Take a screen shot

I just don't understand how any of those would get me to putting the star back in the address bar.

Thank you.

more options

Επιλεγμένη λύση

ForAQuarter said

I just don't understand how any of those would get me to putting the star back in the address bar.

Ahh, that is what you want to do - apparantly the star is missing (next to those three dots) ....

Well, I don't use/have a mouse, but have you tried what cor-el says in that thread :

"You can right-click an item in the "Page actions" drop-down list to add its button to the location/address bar for easy access. " ?

more options

I is a idiot. I luv you, McCoy.

Yours, ForAQuarter

more options

ForAQuarter said

I is a idiot.

That's what I call myself so many times   .....

I luv you, McCoy.

Words one can never hear too often .....

Have a nice weekend, ForAQuarter  !