Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I have this bookmark "????" on bookmark toolbar, and it cannot be removed/ deleted

  • 13 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 45 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Please see the photo

Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (13)

more options

Right-click on it and select Properties. What does it link to? A snapshot would be fine.

[v57+] Places Maintenance is built into Firefox.

Type about:support<enter> in the address bar.

You will find Places Database near the bottom. Press the Verify Integrity button.

When done, copy and post the results here.

more options

It changes every time. not always the same

more options

> Task: checkIntegrity + The places.sqlite database is sane + The favicons.sqlite database is sane > Task: invalidateCaches + The caches have been invalidated > Task: checkCoherence + The database is coherent > Task: expire + Database cleaned up > Task: originFrecencyStats + Recalculated origin frecency stats > Task: vacuum + Initial database size is 25600KiB + The database has been vacuumed + Final database size is 25600KiB > Task: stats + Places.sqlite size is 25600KiB + Favicons.sqlite size is 1312KiB + pragma_user_version is 52 + pragma_page_size is 32768 + pragma_cache_size is -2048 + pragma_journal_mode is wal + pragma_synchronous is 1 + History can store a maximum of 173223 unique pages + Table moz_places has 53702 records + Table moz_historyvisits has 58030 records + Table moz_inputhistory has 6 records + Table moz_hosts has 0 records + Table moz_bookmarks has 2302 records + Table moz_bookmarks_deleted has 1 records + Table moz_keywords has 1 records + Table sqlite_sequence has 1 records + Table moz_anno_attributes has 4 records + Table moz_annos has 10 records + Table moz_items_annos has 2 records + Table sqlite_stat1 has 20 records + Table moz_meta has 7 records + Table moz_origins has 2362 records + Index sqlite_autoindex_moz_inputhistory_1 + Index sqlite_autoindex_moz_hosts_1 + Index sqlite_autoindex_moz_bookmarks_deleted_1 + Index sqlite_autoindex_moz_keywords_1 + Index sqlite_autoindex_moz_anno_attributes_1 + Index sqlite_autoindex_moz_origins_1 + Index moz_places_url_hashindex + Index moz_places_hostindex + Index moz_places_visitcount + Index moz_places_frecencyindex + Index moz_places_lastvisitdateindex + Index moz_places_guid_uniqueindex + Index moz_historyvisits_placedateindex + Index moz_historyvisits_fromindex + Index moz_historyvisits_dateindex + Index moz_bookmarks_itemindex + Index moz_bookmarks_parentindex + Index moz_bookmarks_itemlastmodifiedindex + Index moz_bookmarks_dateaddedindex + Index moz_bookmarks_guid_uniqueindex + Index moz_keywords_placepostdata_uniqueindex + Index moz_annos_placeattributeindex + Index moz_items_annos_itemattributeindex + Index moz_places_originidindex > Task: _refreshUI

more options

If "Verify Integrity" cannot repair places.sqlite then remove all places.sqlite and favicons.sqlite files in the Firefox profile folder. Firefox will rebuild places.sqlite and restore the bookmarks from a recent JSON backup in the bookmarkbackups folder.

  • keep a backup copy of places.sqlite in case a new places.sqlite database has to be created

See also:

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:preferences page.

more options

Still doesn't solve the problem. Every time I restart the computer, it comes back.

more options

Separate Issue; Your System Details shows;

Installed Extensions;

Amazon Assistant for Firefox 10.1805.2.1019 (abb@amazon.com) Amazon Assistant for Firefox 10.1806.9.1050 (abb-acer@amazon.com)
Having more than one version of a program may cause issues. You must remove the older programs. Then get the current full installer.

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

more options

nope, none of the above solution works. The only way I can remove it is to disconnect my Firefox account and remove all the Sync and remove all the private data and Sync data. Then the ???? bookmark will disapear when I reconnect the account. However, it always comes back. ALWAYS.

more options

Stab in the dark :

Would you check to see if you have this page bookmarked :

https://support.mozilla.org/en-US/questions/new

And maybe this one :

https://support.mozilla.org/en-US/questions

If so : remove the bookmark ...... (?)

more options

AgentXRS said

. . . . Then the ???? bookmark will disapear when I reconnect the account. However, it always comes back. ALWAYS.

Did you remove ???? from the other units in the sync?

more options

I don't have this ????? on any other device. I further tested it. Once I disconnect the mutual account from this computer and choose "Remove Other Private DataCookies, cache, offline website data, etc."

The ???? will be gone once I connect the account. Is there any way I can save all the password and browser verification for certain website, like ebay or amazon, so I don't need to verify them again when I connect the account back?

more options

AgentXRS said

Once I disconnect the mutual account from this computer and choose "Remove Other Private DataCookies, cache, offline website data, etc." The ???? will be gone once I connect the account.

Is there any way I can save all the password and browser verification for certain website, like ebay or amazon, so I don't need to verify them again when I connect the account back?

Don't clear the cookies if you want to stay logged in to sites.

More generally, could you export your bookmarks to an HTML file to see whether Firefox provides any further information about that weird bookmark? The steps are here:

Export Firefox bookmarks to an HTML file to back up or transfer bookmarks

You can open that page in a text editor or in Firefox. If you open it in Firefox, use View Source (Ctrl+u) to get a view of the HTML code. Use Find in page (Ctrl+f) to skip to a nearby bookmark and then see whether you can find the HTML for the weird one.

If you want to post that HTML here, use <nowiki> before and </nowiki> after to avoid the forum interpreting the HTML. In the following example, before pasting I have deleted the value in "" of ICON="" since I don't really care about the icon (and also, it was too long to post otherwise).

<DT><A HREF="https://barefootmantafiji.com/rooms/beachfront-safari-room/" ADD_DATE="1553492805" LAST_MODIFIED="1553492813" ICON_URI="https://barefootmantafiji.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-Favicon-08012018-192x192.png" ICON="">Beachfront Safari Room | Barefoot Manta Fiji</A>

more options

You can alternatively upload the file and post a link.