Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox logged me out of all websites. Why?

  • 4 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

I shut down Firefox last night and all was fine. I booted it up this morning and I had been logged out of all websites. This has happened once or twice in the past, but rarely. I did NOT clear the cookies, so please don't suggest that that is the issue. Any idea why this happens and how I can avoid it in the future? Thanks.

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Separate Security Issue: Update your Flash Player or remove it using these links; Uninstall Flash Player | Windows {web link} Uninstall Flash Player | Mac {web link}

Note: Windows users should download the ActiveX for Internet Explorer. and the plugin for Plugin-based browsers (like Firefox).

Note: Windows 8 and Windows 10 have built-in flash players and Adobe will cause a conflict. Install the plugin only. Not the ActiveX.

Flash Player Version 32.0.0.156

https://get.adobe.com/flashplayer/ Direct link scans current system and browser Note: Other software is offered in the download. <Windows Only>

https://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/ Step 1: Select Operating System Step 2: Select A Version (Firefox, Win IE . . . .) Note: Other software is offered in the download. <Windows Only> +++++++++++++++++++ See if there are updates for your graphics drivers https://support.mozilla.org/en-US/kb/upgrade-graphics-drivers-use-hardware-acceleration

more options

Your ‘logged-in’ status is stored in special cookies. If the cookie is removed, you are logged out.

Also, some websites will 'time out' non-active users.


Type about:preferences#privacy<enter> in the address bar. The button next to History, select Use Custom Settings.

At the bottom of the page, turn on Clear History When Firefox Closes. At the far right, press the Settings button. Turn on ONLY Cache and Form And Search History leaving the others off.

more options

Thanks Fred but what I'm not getting is why all of a sudden the special cookies you're talking about would have been removed. Maybe I wasn't clear -- I awoke to find that I had been logged out of every single website that I'm usually automatically logged into -- maybe 20 or more sites. What could have changed between yesterday and today, and why? Thanks!

more options

Profile data can be removed or not recorded in several ways;

  • 1) Running Firefox in Private Mode (nothing is recorded)
  • 2) Privacy settings; (In the address bar, type about:preferences#privacy<enter>)
  • 3) Many disk cleaners and anti-virus type programs can remove data from browsers. Open their settings and have them leave the browsers alone.
  • 4) Mal-ware.