Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

History, bookmarks stop working after using Firefox for a while

  • 36 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 29 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I'm running into a frequent problem. After using firefox for an amount of time, my bookmarks and history become "frozen".

The bookmark become kind of "read-only", I can't add, remove, or move any bookmarks at all.

As for history, pressing Ctrl-H still shows the links I visited, but all sites I visited after firefox "freezing" disappears once I restart the browser. All visited links don't change color to deep blue either.

As a result, I need to restart Firefox frequently. What is going on?

Όλες οι απαντήσεις (20)

more options

Keep an eye out. Next time:

[v57+] Places Maintenance is built into Firefox.

Type about:support<enter> in the address bar.

You will find Places Database near the bottom. Press the Verify Integrity button.

When done, copy and post the results here.

more options

I just encountered the problem again. Here's the places maintenance.

> Task: checkIntegrity - Unable to check favicons.sqlite integrity: [Exception... "Could not open connection to C:\Users\James\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4irft6pp.default-1548316427339\favicons.sqlite: 2153971713" nsresult: "0x80630001 (NS_ERROR_STORAGE_BUSY)" location: "JS frame :: resource://gre/modules/Sqlite.jsm :: openConnection/</<&nbsp;:: line 992" data: no] > Task: invalidateCaches - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: checkCoherence - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: expire - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: originFrecencyStats - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: vacuum - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: stats - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: _refreshUI - The task queue was cleared by an error in another task.

more options

In addition, when I try to quit firefox after it "freezes", the crash reporter pops up and prompts me to send the report to mozilla.

more options

Any and every time the browser crashes, please send in the reports. The only way they can fix problems is if they know about them.

As to the maintenance report, some other program seems to be causing a problem by accessing the file.

This is what I want you to do. Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

While still in Safe Mode,

We will now create a backup of your bookmarks. Open the Bookmarks Manager; Press the Alt or F10 key to bring up the toolbar, and select Bookmarks. Hot key is <Control> (Mac=<Command>) <Shift> B.

Once the window is open, at the top of the page, press the button labeled Import and Backup. Select Export Bookmarks To HTML, and follow the prompts and save it to a HTML file. Copy the file to another computer/profile. Repeat the instructions above, BUT select Import Bookmarks From HTML.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/restore-bookmarks-from-backup-or-move-them

https://support.mozilla.org/en-US/kb/recover-lost-or-missing-bookmarks

more options

Are you using any bookmark or history add-ons or programs?

Type about:support in the address bar and press Enter. Under the main banner, press the button; Copy Text To Clipboard.. Now in the Reply Box on the forum page, do a right-click in the box and select Paste.

This will show us your system details. No Personal Information Is Collected.

more options

The information is too long, and I am unable to reply with more than 10,000 characters, so I have put the system information in pastebin.

https://pastebin.com/UV9fJNBq

more options

That was very good work. Well done.

Name: Firefox Version: 65.0.2 Build ID: 20190225143501 Update Channel: release ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Crash Reports for the Last 3 Days

Report ID: bp-7947e6a1-07f5-4b91-9f6d-383420190315 Submitted: 2 days ago

All Crash Reports (including 1 pending crash in the given time range) Firefox Features


Please submit the pending report and then post the new BP- here.

more options

bp-7947e6a1-07f5-4b91-9f6d-383420190315 Signature: AsyncShutdownTimeout | Places Connection shutdown | PlacesUtils read-only connection closing as part of Places shutdown

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

DropboxExt64.16.0.dll = Dropbox

nvwgf2umx.dll = Dwm.exe = Microsoft Desktop Window Manager

inputhost.dll = Microsoft

This is for Sumo's Related Bugs 1402103 RESOLVED DUPLICATE Crash in AsyncShutdownTimeout | Places Connection shutdown | PlacesUtils read-only connection closing as part of Places shutdown

1326309 NEW --- Crash in AsyncShutdownTimeout | places-will-close-connection | PlacesUtils read-only connection closing as part of Places shutdown

more options

Update Dropbox. If the problem continues, disable it.

Have you tried Firefox Safe Mode?

more options

Have you set Firefox to clear history? This has been causing problems.

more options

I have quite a few reports from about:crashes:

bp-3430f6b5-42e1-4177-b326-c2e1d0190317 bp-90b298af-0a3e-477a-a69b-250430190317 bp-43837675-c72e-412d-9ed2-ce0690190317 bp-3b270cf5-7c44-4983-93bb-101f50190317 bp-c65b8d71-65ff-48c0-8d0a-e36890190317 bp-305fdccd-3564-48b7-b756-b573c0190317 bp-7947e6a1-07f5-4b91-9f6d-383420190315 bp-e66b3985-0146-4d9f-8e29-467190190313 bp-403e4943-5eab-4b3a-a85b-0d9e10190305 bp-f0489dc1-1a0b-4808-aede-589bc0190126 bp-e0f716f6-ea36-4ef2-ab12-51b470180822

I was not aware that Dropbox was running, I couldn't find any instance of it in the notifications area, nor task manager. I have just uninstalled Dropbox, and I will continue to use firefox to see if the problem persists.

more options

I have not set firefox to clear history, it is on "remember history" right now.

more options

Many of the reports are too old to be useful.

bp-c65b8d71-65ff-48c0-8d0a-e36890190317 bp-e66b3985-0146-4d9f-8e29-467190190313 bp-403e4943-5eab-4b3a-a85b-0d9e10190305 bp-f0489dc1-1a0b-4808-aede-589bc0190126

Signature: AsyncShutdownTimeout | Places Connection shutdown | PlacesUtils read-only connection closing as part of Places shutdown


Same as the report posted above I called for more help

more options

FredMcD said

Have you tried Firefox Safe Mode?
more options

I am testing with safe mode now, but it may take a day or two for the problem to appear.

more options

It's been a few days, and it seems that the problem does not occur in safe mode anymore, could be due to uninstalling Dropbox. I'll switch back to regular Firefox to see if the problem remains

more options

The problem is partly unsolved still. Bookmarking seems to work now, but history still freezes after a certain point. Upon quitting Firefox, there is no crash dialogue, so I can't report the issue. I will verify integrity once I encounter the problem again.

more options

I just encountered the problem again. I have been keeping an eye on the history tab. While my visits are recorded on the history tab, Firefox doesn't act like I visited these sites at all. Visited links remain light blue, pages I visited do not get suggested while typing on the address bar. Here's the places maintenance.

> Task: checkIntegrity - Unable to check favicons.sqlite integrity: [Exception... "Could not open connection to C:\Users\James\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\4irft6pp.default-1548316427339\favicons.sqlite: 2153971713" nsresult: "0x80630001 (NS_ERROR_STORAGE_BUSY)" location: "JS frame :: resource://gre/modules/Sqlite.jsm :: openConnection/</<&nbsp;:: line 985" data: no] > Task: invalidateCaches - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: checkCoherence - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: expire - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: originFrecencyStats - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: vacuum - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: stats - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: _refreshUI - The task queue was cleared by an error in another task.

I still haven't closed Firefox yet, do tell me what I can do to provide more technical information.

more options

Nevermind, closed firefox. Crash report: bp-fd2984fa-ce7f-45fb-9f15-b1de50190401

I searched for "handle or dll substring" with process explorer, and firefox was the only process using the places.sqlite file. Not sure if this is useful information.

more options

Product Firefox Release Channel release Version 66.0.1 Build ID 20190322013140 (2019-03-22)

https://support.mozilla.org/en-US/kb/update-firefox-latest-version?cache=no Did you update Firefox to the latest version 66.0.2 March 27, 2019


bp-fd2984fa-ce7f-45fb-9f15-b1de50190401 Signature: AsyncShutdownTimeout | Places Connection shutdown | PlacesUtils read-only connection closing as part of Places shutdown

Crash Reason EXCEPTION_BREAKPOINT

nvwgf2umx_cfg.dll = NVIDIA D3D10 drivers = NVIDIA Corporation

This is for Sumo's Related Bugs 1402103 RESOLVED DUPLICATE Crash in AsyncShutdownTimeout | Places Connection shutdown | PlacesUtils read-only connection closing as part of Places shutdown

1326309 NEW --- Crash in AsyncShutdownTimeout | places-will-close-connection | PlacesUtils read-only connection closing as part of Places shutdown

  1. 1
  2. 2