Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

embeded videos won't load

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Sites that rely on embeded videos don't load properly. The videos usually appear as an "Unable to Connect" error, like the screenshot I uploaded as a random example. This doesn't seem to impact sites like YouTube, which host content themselves.

I tried running Firefox in safe mode, but this didn't change anything.

Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Oh yes, I am also using the latest version of firefox (65.0.2)

more options

Please provide a public link (no password) that we can check out. No Personal Information Please !


Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


One issue that seems more common lately is Firefox's Tracking Protection feature. When it is blocking content in a page, a shield icon will appear at the left end of the address bar next to the padlock icon. This article has more info on managing this feature: Tracking Protection {web link}