Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Tabs keep crashing when going to certain sites.

  • 5 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 132 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

If I try to log on to any Google service the tab crashes. There's also some random websites to cause crashes like stackoverflow.com.

I've done the checking of my system with sfc /scannow and it all came out okay as well as doing safe mode and clearing out all my cookies/data.

Here's the crash reports I keep getting (they are all pretty much the same): bp-04470f75-be59-4080-b624-24eac0190303 bp-69e099ef-573c-4dea-b781-8b5900190303 bp-39dec853-e59b-4316-b580-4bae70190303 bp-d6af900e-b87b-4b7f-9d71-d9ab20190303 bp-e9267ab4-c619-490c-88cd-43a6f0190303

Επιλεγμένη λύση

After digging a little further, it seems like this is a known issue with that last nightly release and they have pushed a new Nightly that will fix the problem.

I appreciate the response, though, FredMcD. Cheers!

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Product Firefox Release Channel nightly Version 67.0a1 Build ID 20190302094156 (2019-03-02) OS Windows 10 OS Version 10.0.18348

bp-04470f75-be59-4080-b624-24eac0190303 bp-69e099ef-573c-4dea-b781-8b5900190303 bp-39dec853-e59b-4316-b580-4bae70190303

Signature: mozilla::dom::PWindowGlobalChild:: . SendBecomeCurrentWindowGlobal

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ

mbae64.dll = Malwarebytes Anti-Exploit

This is for Sumo's Related Bugs 1532054 RESOLVED FIXED Crash in [@ mozilla::dom:: . PWindowGlobalChild::SendBecomeCurrentWindowGlobal]

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη FredMcD

more options

Make sure that Malwarebytes is fully up to date. If the problem continues, disable it.

more options

I checked Malwarebytes and it was up to date so I quit Malwarebytes and set it to not start-up then rebooted just to see if it would help.

Unfortunately, I still got a tab crash when trying to log in to Gmail.

Here's the report for that crash: bp-579aaa25-d3ad-478c-ac21-eed910190303

more options

Επιλεγμένη λύση

After digging a little further, it seems like this is a known issue with that last nightly release and they have pushed a new Nightly that will fix the problem.

I appreciate the response, though, FredMcD. Cheers!

more options

That was very good work. Well done.