Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Can't delete bookmarks & am not synching..

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 4 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Can anyone help please ? It shouldn't be this hard... Thanks !!

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

sjbritgirl said

Can't delete bookmarks

[v57+] Places Maintenance is built into Firefox.

Type about:support<enter> in the address bar.

You will find Places Database near the bottom. Press the Verify Integrity button.

When done, copy and post the results here.

more options

sjbritgirl said

am not synching

We need to look at the sync logs. Type about:sync-log<enter> in the address bar.

Open the last file created and Copy its contents Now Paste it into this forum.

If the file is too large;


Open a text / word program and load the file. Left-click once. Now <Control> A to highlight everything, then <Control> C to copy it.

Next, have your web browser go to; https://pastebin.com/

Paste <Control> P the content of the file in the window. Note: On the bottom, fill out the boxes as best you can.

Now press Create A New Paste. The page will reload. Copy the new web address, and post it here.