Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

When I try to share a family tree on Ancestry.com, the menu under "share" does not appear, so I can share. However, it works fine in Google chrome browser.

 • 1 απάντηση
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 13 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

What do I need to do so I can use the "share" button on Ancestry.com to share my family tree with other family members? When I click on the "share" button, the menu does not appear so I can put in the necessary information. I do not have any problem accessing it, using GoogleChrome. However, I prefer to use Firefox for my browser. The support person at Ancestry helped me in every way that she could. When she accessed my account on Firefox, she had no such problem. What do I need to do to make my version of Firefox (the latest version for Mac) compatible with sharing on Ancestry.com? Thank you, in advance, for any help. LLBaker

What do I need to do so I can use the "share" button on Ancestry.com to share my family tree with other family members? When I click on the "share" button, the menu does not appear so I can put in the necessary information. I do not have any problem accessing it, using GoogleChrome. However, I prefer to use Firefox for my browser. The support person at Ancestry helped me in every way that she could. When she accessed my account on Firefox, she had no such problem. What do I need to do to make my version of Firefox (the latest version for Mac) compatible with sharing on Ancestry.com? Thank you, in advance, for any help. LLBaker

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block (wanted) content (Adblock Plus, NoScript, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin) always make sure such extensions do not block (wanted) content.

Firefox shows the shield icon at the left end of the location/address bar in case Content Blocking is blocking content.

 • click the shield icon for more detail and possibly disable the protection

You can check the Web Console about what content is blocked


You can try these steps in case of issues with web pages:

You can reload web page(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • hold down the Shift key and left-click the Reload button
 • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • press "Command + Shift + R" (Mac)

Clear the Cache and remove the Cookies from websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Options/Preferences).

"Remove the Cookies" from websites that cause problems:

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Manage Data

"Clear the Cache":

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> Cached Web Content: Clear

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration is is causing the problem.

 • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Appearance
 • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window