Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

The open tabs will not sync. I am logged in with my account, checkmark "sync open tabs" is set, yet it does not work. ?

  • 4 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από Friedel1411

more options

Hi, the sync. of the open tabs isnot working. everything else will sync, but not the tabs. I have set the tick under the sync settings. Laptop Win 10 Desktop Win 10 Smartphone Android 8.0.0.384 What could be the problem? Knut

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

What system are you having the problem with?

We need to look at the sync logs. Type about:sync-log<enter> in the address bar.

Open the last file created and Copy its contents Now Paste it into this forum.

If the file is too large;


Open a text / word program and load the file. Left-click once. Now <Control> A to highlight everything, then <Control> C to copy it.

Next, have your web browser go to; https://pastebin.com/

Paste <Control> P the content of the file in the window. Note: On the bottom, fill out the boxes as best you can.

Now press Create A New Paste. The page will reload. Copy the new web address, and post it here.

more options

With all systems.

Last Log File:

1549534070978 Sync.LogManager DEBUG Flushing file log 1549534070994 Sync.LogManager DEBUG Log cleanup threshold time: 1548670070994 1549534071015 Sync.LogManager DEBUG Done deleting files. 1549534140822 Sync.SyncScheduler DEBUG Network link status changed to "up". Offline ?: false 1549534140822 Sync.SyncScheduler DEBUG Network link looks up. Syncing. 1549534140825 Sync.Service DEBUG User Agent: Firefox / 65.0 (Win NT 10.0; Win64; x64) FxSync / 1.67.0.20190124174741.desktop 1549534140825 Sync.Service INFO Starting sync at 2019-02-07 11:09:00 in browser session 2KaBY_gnXw_3 1549534140826 Sync.SyncScheduler DEBUG Clearing sync triggers and the global score. 1549534140829 Sync.Status INFO Resetting Status. 1549534140830 Sync.Status DEBUG Status.service: error.sync.failed => success.status_ok 1549534140870 Sync.Resource WARNING GET request to https://sync-583-us-west-2.sync.services.mozilla.com/1.5/91466346/info/collections failed: [Exception ... "The lookup of the hostname failed "nsresult:" 0x804b001e (NS_ERROR_UNKNOWN_HOST) "location:" <unknown> "data: no] No traceback available 1549534140870 Sync.Status DEBUG Status.sync: success.sync => error.login.reason.network 1549534140870 Sync.Status DEBUG Status.service: success.status_ok => error.sync.failed 1549534140871 Sync.ErrorHandler ERROR Sync encountered an error: [Exception ... "The lookup of the hostname failed" nsresult: "0x804b001e (NS_ERROR_UNKNOWN_HOST)" location: "<unknown>" data: no] No traceback available 1549534140872 Sync.SyncScheduler DEBUG Next sync in 600000 ms. (Why = reschedule) 1549534140874 Sync.Service DEBUG Exception calling anonymous function: [Exception ... "The lookup of the hostname failed" nsresult: "0x804b001e (NS_ERROR_UNKNOWN_HOST)" location: "<unknown>" data: no] No traceback available

more options

Looks like there is a problem. I called for more help.

more options

I'm still waiting for a solution