Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox 65 for Mac - Fonts bold after update from 64.0.2

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 52 προβολές
more options

Since i updates from 64.0.2 to the new FF 65 my Fonts shown bold .. specially the Wordpress-Admin Area and Pages. I checked the following :

- Reinstallation of 64.0.2 solve the problem > normal Fonts - FF 65 -> deactivating Hardware Rendering -> not solve the problem - FF 65 -> Save Mode -> not solve the problem - FF 65 -> Reset/Clean up -> not solve the problem - deinstallation of FF 65; Clean Filesystem of the Mac and Reinstall FF65 -> not solve the problem - Complete Reinstall of MacOS and Clean install of FF65 -> not solve the problem Hope someone have a idea to solve it .

Since i updates from 64.0.2 to the new FF 65 my Fonts shown bold .. specially the Wordpress-Admin Area and Pages. I checked the following : - Reinstallation of 64.0.2 solve the problem > normal Fonts - FF 65 -> deactivating Hardware Rendering -> not solve the problem - FF 65 -> Save Mode -> not solve the problem - FF 65 -> Reset/Clean up -> not solve the problem - deinstallation of FF 65; Clean Filesystem of the Mac and Reinstall FF65 -> not solve the problem - Complete Reinstall of MacOS and Clean install of FF65 -> not solve the problem Hope someone have a idea to solve it .