Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

How do I get Firefux ver 64 to STOP asking me about updates. The choice "never update" is gone.

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από user633449

more options

Every time an update is published, a real risk exists an add-on won't work any more. Multirow Bookmarks is an example. In Firefux rel 64, the "never update" CHOICE for users is GONE. Mozilla just a little self-righteous there, maybe? I've used Firefox exclusively since release of Windows 3.1 and bragged on them often, but this is deplorable. How do I remove the constant pestering to update?

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Part of the change in Firefox 57 to webextension add-ons is that the risk of an add-on breaking in each new version drops significantly. The API's don't change as much, and so add-on authors are able to make sure that Firefox will not be changing under their feet.

If you have an add-on that works in Firefox 64, it should work just find in newer versions. You should always keep Firefox up to date to protect yourself against security issues.

Another bonus is we are constantly adding new APIs in new versions of Firefox, so your existing add-ons will become more powerful as time goes on.

Please update to Firefox 65 (released today) ASAP.