Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

HOW CAN I SET TO SEARCH USA ONLY SITES?

  • 14 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 445 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από McCoy

more options

I would like to set my searches to search USA only sites.

Επιλεγμένη λύση

In case you're using one of these :

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/duckduckgo-ssl/

Or :

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/duckduckgo-for-firefox/

You could always contact the developers (see under "More information")

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (14)

more options

Cherdog said

I would like to set my searches to search USA only sites.

Hello Cherdog,

Assuming that you're using Google as your search engine; you could start by checking your region setting :

https://www.google.com/preferences?hl=en-NL&fg=1

(if you had to change anything; don't forget to press the blue "Save" button at the bottom)

Or you could choose a Google plugin here :

https://mycroftproject.com/google-search-plugins.html

(you'll have to scroll way down)

more options

I do not use google. I am using Mozilla/Firefox

more options

Cherdog said

I do not use google. I am using Mozilla/Firefox

Firefox is not a search engine; it's a browser ....

If you don't use Google : what is your default search engine  ?

See : 3-bar menu (or Tools) => Options => Search

Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη McCoy

more options

Search Engine is DuckDuckGo.

more options

Cherdog said

Search Engine is DuckDuckGo.

Would you please check the settings here :

https://duckduckgo.com/settings

more options

If changing the settings doesn't work for you, you could
try one of these :

https://mycroftproject.com/search-engines.html?name=duckduckgo.com

(you'll have to scroll way down)

more options

I have check the settings, they are set to United States.

I am not sure which settings to change to from the link you sent for https://mycroftproject.com

more options

Cherdog said

I have check the settings, they are set to United States.

And yet you don't get US search results  ?

I am not sure which settings to change to from the link you sent for https://mycroftproject.com

This link is not about changing settings, but about downloading a DuckDuckGo search engine plugin, should your current version of the search engine fail to give you the search results you want.

more options

Excuse my misuse of terms.

I am not sure which "DuckDuckGo search engine plugin" to download. There appears to me there is a possible choice of three or four options.

Please consider I am not by any means educated in dealing with this subject.

more options

Επιλεγμένη λύση

In case you're using one of these :

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/duckduckgo-ssl/

Or :

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/duckduckgo-for-firefox/

You could always contact the developers (see under "More information")

more options

Thank you this solves my issue.

more options

Cherdog said

Thank you this solves my issue.

Really  ?

That's great  ! And was about time too, eh  ? !

Sorry it took so long to come up with a proper solution .....

more options

For sure I am really a novice at this type of problem.

more options

Cherdog said

For sure I am really a novice at this type of problem.

We all started that way ....

Promise me one thing though : should you find that the problem isn't solved after all, to get back here and let us know  !