Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox won't open on Mac despite trying everything I've read

  • 6 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 2059 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Hi, I have a Mac 10.11.6 and for whatever reason I cannot get Firefox to open. I received a message at the bottom of my browser during the last use saying something to the effect of click restore/restart to improve speed. I did this and now Firefox will not open. I get a Mozilla crash reporter screen even when I try launching it in safe mode. I tried the refresh option (by holding shift + option on startup) and still get the crash report screen. I reinstalled it multiple times, tried deleting it and doing a clean install, deleted my profile and created a new one, and even deleted my anti virus program. Nothing seems to be working and I am very eager to get my preferred browser working again.

Thanks very much for your insight!

Επιλεγμένη λύση

Locate and remove fbplugin (FaceBook plugin) from your system. It has been causing many crashes of late.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

If you can't get Firefox to open, you will have to do this the hard way.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/mozillacrashreporter Open the file browser / explorer on your computer. Note: You may have to enable Show Hidden Folders / Files. Enter this in the address bar;

Windows: %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted Win 7/Vista: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted Win XP/2000: C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted

Mac OS: /Users/<username>/Library/Application Support/Firefox/Crash Reports/submitted Linux: /home/<username>/.mozilla/firefox/Crash Reports/submitted

Copy the most recent 5-7 File Names in the folder. Post the information in the reply box.

more options

FredMcD said

If you can't get Firefox to open, you will have to do this the hard way. https://support.mozilla.org/en-US/kb/mozillacrashreporter Open the file browser / explorer on your computer. Note: You may have to enable Show Hidden Folders / Files. Enter this in the address bar; Windows: %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted Win 7/Vista: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted Win XP/2000: C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted Mac OS: /Users/<username>/Library/Application Support/Firefox/Crash Reports/submitted Linux: /home/<username>/.mozilla/firefox/Crash Reports/submitted Copy the most recent 5-7 File Names in the folder. Post the information in the reply box.

Alright, for whatever reason there is only one in the submitted folder with today's date. The others are from a year or more ago though I have submitted many. --> Today bp-8f114041-b368-4c85-af78-49f450181115.txt --> 2017 bp-78224142-a939-4f50-acbb-2392b1170922.txt --> 2013 bp-3310922d-9633-4c9d-bca3-ca09f2130201.txt bp-666917a2-deec-4ffd-83e7-740fc2130201.txt bp-1200648c-84b5-469f-98a4-ac3802130201.txt

There are a over a dozen in the pending folder with today's date 437DE232-55EF-4C0C-B025-9102F3CB79B3.dmp 437DE232-55EF-4C0C-B025-9102F3CB79B3.extra 5973604A-30FB-46F6-BE15-D2374D2223F6.extra 5973604A-30FB-46F6-BE15-D2374D2223F6.dmp A9FF7CA1-3D94-4087-B5E7-F878D55885C3.dmp A9FF7CA1-3D94-4087-B5E7-F878D55885C3.extra CE0E356D-149B-48A0-9A30-90573BF50D31.dmp

I also have a submit log in the submit folder with all of today's submissions which are more less just date and time stamps. Please let me know if I can provide better information, and thanks for the response!

more options

Product Firefox Release Channel release Version 63.0.1 Build ID 20181030165643 OS OS X 10.11 OS Version 10.11.6 15G20015

Today bp-8f114041-b368-4c85-af78-49f450181115 Signature: CoreFoundation@0xc646

Crash Reason EXC_BAD_ACCESS / KERN_INVALID_ADDRESS

This is for Sumo's Related Bugs 1502977 NEW --- Startup crashes with fbplugin on macos

more options

Επιλεγμένη λύση

Locate and remove fbplugin (FaceBook plugin) from your system. It has been causing many crashes of late.

more options

Geez, I definitely would not have figured that out on my own. Thank you very much FredMcD!

For others out there with this problem, with your hidden files shown in Finder, search "plugins," select the "Internet Plug-Ins" folder, and throw the fbplugin in the trash.

more options

Glad to help. Safe Surfing.