Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Moving status panel to the top

  • 5 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 336 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από M4tz5

more options

Hi,

I am using Firefox 63.0.1 with Roboform V8 addon. The addon creates a toolbar at the bottom of the page. The problem now is, that the Roboform bar hides the status panel at bottom left corner. Is it possible to move the status panel to the left or right top corner?

Thank you in advance!

Επιλεγμένη λύση

Try code like this in the userChrome.css file below the default @namespace line.


@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */

.browserContainer > #statuspanel{-moz-box-ordinal-group:0!important;margin-top:-20px !important}


It is not that difficult to create userChrome.css if you have never used it.

The first step is to open the "Help -> Troubleshooting Information" page and find the button to access the profile folder.

You can find this button under the "Application Basics" section as "Profile Folder -> Open Folder". If you click this button then you open the profile folder in the Windows File Explorer. You need to create a folder with the name chrome in this folder (name is all lowercase). In the chrome folder you need to create a text file with the name userChrome.css (name is case sensitive). In this userChrome.css text file you paste the text posted.

In Windows saving the file is usually the only time things get more complicated because Windows can silently add a .txt file extension and you end up with a file named userChrome.css.txt. To avoid this you need to make sure to select "All files" in the dialog to save the file in the text editor using "Save File as".

You need to close and restart Firefox when you create or modify the userChrome.css file.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

What status panel are you talking about?

Can you attach a screenshot?

more options

Do you mean Firefox's messages like "Loading, Waiting, Reading..." and the URL for links you hover the mouse pointer over? It might be possible to raise them by some distance to be "above" the toolbar when the window is maximized. (I think when the window is not maximized, the Roboform toolbar sits below the frame of the window, but I haven't looked at it since last year.)

more options

jscher2000 said

Do you mean Firefox's messages like "Loading, Waiting, Reading..." and the URL for links you hover the mouse pointer over?

Yes that is what I mean!

And yes my Firefox ist mostly maximized thats why the Roboform toolbar is overlapping the status panel. Ideal would be to have the status panel right under the bookmarks toolbar ( left or right side doesn't really matter).

more options

Επιλεγμένη λύση

Try code like this in the userChrome.css file below the default @namespace line.


@namespace url("http://www.mozilla.org/keymaster/gatekeeper/there.is.only.xul"); /* only needed once */

.browserContainer > #statuspanel{-moz-box-ordinal-group:0!important;margin-top:-20px !important}


It is not that difficult to create userChrome.css if you have never used it.

The first step is to open the "Help -> Troubleshooting Information" page and find the button to access the profile folder.

You can find this button under the "Application Basics" section as "Profile Folder -> Open Folder". If you click this button then you open the profile folder in the Windows File Explorer. You need to create a folder with the name chrome in this folder (name is all lowercase). In the chrome folder you need to create a text file with the name userChrome.css (name is case sensitive). In this userChrome.css text file you paste the text posted.

In Windows saving the file is usually the only time things get more complicated because Windows can silently add a .txt file extension and you end up with a file named userChrome.css.txt. To avoid this you need to make sure to select "All files" in the dialog to save the file in the text editor using "Save File as".

You need to close and restart Firefox when you create or modify the userChrome.css file.

more options

".browserContainer > #statuspanel{-moz-box-ordinal-group:0!important;margin-top:-20px !important}"

works!! Thank you so much!