Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Why doesn't Firefox now underline spelling and grammatical errors in red??

  • 8 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 224 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από McCoy

more options

See question, above

Επιλεγμένη λύση

Όλες οι απαντήσεις (8)

more options

Hello JohnTitford,

Did this stop recently, after an update maybe  ?

Would you please make sure that the automatic spell-checking isn't disabled  ?

See : https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-use-firefox-spell-checker

Maybe you could install a dictionary :

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/language-tools/

more options

Thanks so much for your trouble! Don't you just hate updates?! Such a nuisance. I have followed these instructions, but I still don't get spell check as I write. But at least I've discovered the three horizontal lines feature, top right, thanks to you. Still struggling... John

more options

If you have done what's suggested in the article, then maybe you just don't make any spelling errors .....

I really don't know what else to suggest (so sorry .... ).

But I'm glad that you now know what those three horizontal lines are about - I always call it the '3-bar menu' (some others call it the 'hamburger menu').

more options

Do you have a dictionary installed and selected?

You can see which dictionary is selected if you right-click in a text area and open the Languages sub menu. At least one dictionary should be installed and have a check mark to indicate that it is selected.

  • open the "Add Dictionaries" link to install a dictionary if you do not have one.

The spelling checker is enabled if [X] "Check Spelling" in the right-click context menu has a checkmark.

You can look here for dictionaries:

Note that you need a dictionary and not a language pack that provides string translations for the user interface.

You can check the layout.spellcheckDefault pref on the about:config page.

more options

Επιλεγμένη λύση

McCoy said

Maybe you could install a dictionary :
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/language-tools/
more options

Dear McCoy I installed a dictionary and am now up and running. Thanks SO much! Sanity restored... John

more options

Thanks. Solved. Phew! John

more options

My pleasure, John - I'm glad everything's okay now.