Αναζήτηση υποστήριξης

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

i would like to increase the size of my address bar, tabs and toolbar

  • 4 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 19449 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

Just bought new Dell with Windows 10 Downloaded Firefix and logged into.

The size of the tabs are really small (changed them using about:config) The address bar and bookmarks bar is still tiny..almost impossible to read

Please advise how to fix this..

Επιλεγμένη λύση

Hi surftracefree, Firefox has a global scaling factor for the entire browser, including toolbars and content. Here's how you can try increasing that:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter. Click the button accepting the risk.

(2) In the filter box, type or paste devp and pause while the list is filtered

(3) Double-click layout.css.devPixelsPerPx and change its value to 1.5 and click OK. That corresponds to 150% of the classic font size.

Too big? Try 1.25

Too small? Try 2.0

Don't choose a value below 1.0 or about 4.0 or you may find it difficult to get back to a viewable Firefox! If something does go terribly wrong, right-click the preference and then tap the R key to reset to the starting value.

Any improvement?

If the bars become too tall, try using "Compact" density on the Customize screen: Customize Firefox controls, buttons and toolbars.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 2

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi surftracefree, Firefox has a global scaling factor for the entire browser, including toolbars and content. Here's how you can try increasing that:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter. Click the button accepting the risk.

(2) In the filter box, type or paste devp and pause while the list is filtered

(3) Double-click layout.css.devPixelsPerPx and change its value to 1.5 and click OK. That corresponds to 150% of the classic font size.

Too big? Try 1.25

Too small? Try 2.0

Don't choose a value below 1.0 or about 4.0 or you may find it difficult to get back to a viewable Firefox! If something does go terribly wrong, right-click the preference and then tap the R key to reset to the starting value.

Any improvement?

If the bars become too tall, try using "Compact" density on the Customize screen: Customize Firefox controls, buttons and toolbars.

more options

Thanks!! that did the trick.

more options

Now is there a way to make the bottom footer/task bar larger? The icons for the applications and time are really small.

more options

Hmm, if you mean the Windows Taskbar, take a look at this:

https://support.microsoft.com/en-us/help/4028566/windows-10-change-the-size-of-text