Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

frequent tab crashes

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 30 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

there have been a numerous constant crashes while browsing, below are the recent crashes report . Hope this will work. thank you

bp-9b0563a2-a8ca-41a1-b7c6-cd70e0181105 05/11/2018 16:39 bp-09b993f3-7b3a-4c41-9cbe-acbc30181105 05/11/2018 16:38 bp-d46e1ff1-2330-4f01-b979-7aa940181105 05/11/2018 13:00 bp-b69ba200-4e3f-4c3c-b534-ebd820181105 05/11/2018 12:46 bp-9245f7e7-2b29-44f1-9e4b-30a170181105 05/11/2018 12:46 bp-efa20281-6843-4b46-85d5-7dfa70181105 05/11/2018 12:46 bp-dc9ed7c9-d614-4943-9bf0-b1b130181105 05/11/2018 12:46 bp-34163352-1e84-46c9-b69d-781710181105 05/11/2018 12:40

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

bp-9b0563a2-a8ca-41a1-b7c6-cd70e0181105 Signature: js::jit::MBasicBlock::clear ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-09b993f3-7b3a-4c41-9cbe-acbc30181105 Signature: js::jit::BacktrackingAllocator::computeRequirement

This is for Sumo's Related Bugs 1479367 RESOLVED DUPLICATE Crash in js::jit::BacktrackingAllocator::computeRequirement +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-d46e1ff1-2330-4f01-b979-7aa940181105 Signature: js::jit::BacktrackingAllocator::tryAllocateRegister +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-b69ba200-4e3f-4c3c-b534-ebd820181105 Signature: Interpret

This is for Sumo's Related Bugs 1260683 NEW --- crash in Interpret

1185961 RESOLVED FIXED Assertion failure: isObject(), at js/Value.h:1237 or Crash [@ proto] or Crash [@ Interpret] with ES6 Classes

962141 RESOLVED DUPLICATE JS crash spike starting with 2014-01-17 Nightly builds

937914 RESOLVED WORKSFORME Intermittent PROCESS-CRASH | test_bug694.html | application crashed [@ Interpret]

935348 VERIFIED FIXED crash in Interpret

917792 VERIFIED FIXED crash in js::ObjectImpl::getDenseInitializedLength() (with Norton installed?)

884194 RESOLVED FIXED crash in Interpret

682573 NEW --- [meta] Crash @ js::Interpret ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-9245f7e7-2b29-44f1-9e4b-30a170181105 Signature: js::jit::IonBuilder::processIterators ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ bp-efa20281-6843-4b46-85d5-7dfa70181105 Signature: js::frontend::UsedNameTracker::noteUse

more options

Crash Reason EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION_READ


Let’s do a full clean re-install;

Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Save the file. Then Close Firefox.

Using your file browser, open the Programs Folder on your computer.

Windows: C:\Program Files C:\Program Files (x86)

Mac: Open the "Applications" folder. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac

Linux: Check your user manual. If you installed Firefox with the distro-based package manager, you should use the same way to uninstall it. See Install Firefox on Linux; https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux

If you downloaded and installed the binary package from the Firefox download page, simply remove the folder Firefox in your home directory. http://www.mozilla.org/firefox#desktop ++++++++++++++++++++++++++++ Look for, and remove any Mozilla or Firefox program folders. Do not remove the Mozilla Thunderbird folder if there is one.

Do Not remove any profile folders.

After rebooting the computer, run a registry scanner if you have one. Then run the installer. +++++++++++++++++++++++++++ If there is a problem, start your Computer in safe mode and try again.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode This shows how to Start all Computers in Safe Mode; Free Online Encyclopedia

more options

You can try the 32-bit Firefox version.